Pressmeddelande -

Fagersta: Enskilda avlopp måste klara miljökraven - Nu ska alla gamla avlopp åtgärdas

Fagersta kommun har startat en stor tillsynskampanj för att minska miljöbelastningen från alla bristfälliga avlopp i kommunen. Först ut är området kring Aspen. Alla bristfälliga avlopp runt sjön samt sjöns tillrinningsområden måste nu åtgärdas.

Miljöenheten på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning beräknar att det finns minst 600 enskilda avlopp i kommunen. Många av dessa befaras vara bristfälliga och inte motsvara dagens reningskrav enligt miljöbalken. 

- Problemen med dessa gamla avlopp är dels att de bidrar onödigt mycket till övergödning och dels att de förorenar grundvattnet, säger Miljöchef Yvonne Eklund.

- Stora delar av de vattenutsläpp som sker i Fagersta hamnar i Kolbäcksån och vidare ut Mälaren och ut i Norra Östersjön. Både lokalt här i Fagersta och ute i havet finns stora problem med övergödning. Tydligast syns det kanske i havet där larmrapport efter larmrapport visar på stora problem med kraftig algblomning och syrefria förhållanden på bottnarna. I Fagersta ses problemet lokalt framför allt med igenväxning och att man har för höga näringshalter i vissa sjöar. 

 Vattenmyndigheten har kartlagt övergödningsproblematiken i Fagersta kommun. Resultatet visar att flera sjöar och vattendrag inte uppnår en god ekologisk status, vilket är något som ska uppnås senast år 2015. Det är uppenbart att vi behöver genomföra åtgärder på enskilda avlopp i kommunen för att bidra till att förbättra situationen inte bara här i Fagersta utan även ute i havet, säger Yvonne Eklund. Idag finns helt annan reningsteknik än när de äldre avloppen installerades för kanske 30 år sedan. Det innebär att det går att göra något åt problemet.

 Just nu pågår en kartläggning av situationen runt sjön Aspen och sjöns tillrinningsområde. Miljöinspektör Fredrik Juhlin, som också fungerar som projektledare, genomför just nu inventeringen.

- Hittills kan vi konstatera att det handlar om en stor del av avloppen runt Aspen som måste åtgärdas. Karläggningen beräknas bli klar under sommaren, säger Fredrik Juhlin.

 
Fagersta kommun är inte ensam om att bedriva denna typ av tillsynsprojekt.

– De flesta kommuner i både Dalarna och Västmanlands län har påbörjat liknande projekt, säger Fredrik Juhlin.

- Det är ju nödvändigt att alla kommuner arbetar mot samma mål så att vi verkligen får till en förbättring i vattenmiljön. I Avesta kommun, som vi ju också har tillsynsansvaret över har man hittills sett till att ett hundratal avlopp blivit åtgärdade. Naturvårdsverket genomför tillsammans med cirka 130 kommuner, däribland Fagersta, och ett antal länsstyrelser tillsynskampanjen ”Små avlopp- ingen skitsak” som handlar om att uppmärksamma fastighetsägare med dåliga avlopp om deras ansvar att åtgärda sina avlopp.

 

Presskontakt:
Yvonne Eklund, Miljöchef, tel: 0226-64 53 94, E-post: yvonne.eklund@avesta.se

Fredrik Juhlin, Miljöinspektör/Projektledare, tel: 0226-64 55 69. E-post: fredrik.juhlin@avesta.se

Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltning

Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner i samverkan

Naturvårdsverkets tillsynskampanj: ”Små avlopp – ingen skitsak”. Det finns bilder och illustrationer som får användas av massmedia och övriga intressenter i anslutning till rapportering om kommuners och Naturvårdsverkets arbete med små avlopp. På följande adress finns bilder och regler för att använda dessa: http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Avlopp/Enskilda-avlopp/Sma-avlopp--ingen-skitsak/Illustrationer-och-bilder-till-tillsynskampanjen-Sma-avlopp--ingen-skitsak/

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Fagersta

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.

Kontakter

Erica Hallgren

Presskontakt Presskontakt mediekontakter, information och kommunikation. 0226-64 53 50