Pressmeddelande -

Missvisande om Avestas skuld

- Underlaget som använts för att jämföra kommunerna är inte jämförbart, säger Tommy Åhlberg, ekonomichef, Avesta kommun, om uppgifterna i medierna om kommunernas skulder.

- Om materialet använts på rätt sätt skulle Avesta kommun ha kommit på 7:e plats i länet vad gäller skuld per invånare, säger Tommy Åhlberg.

Bakgrunden är uppgifter i medierna där det framstår som att Avesta kommun har högst skuld per invånare i Dalarnas län. I beräkningarna har man tyvärr jämfört olika saker.

I Avesta kommun hanterar vi samtliga koncernens skulder via kommunens balansräkning. Orsaken till detta är att all upplåning till koncernen sker via kommunens ekonomienhet, en så kallad internbankslösning. Avesta kommun lånar sedan ut till kommunens bolag. Övriga kommuner i länet går i borgen helt eller delvis till sina bolag istället och redovisar därmed bolagens lån som borgensåtaganden och inte som skulder i kommunens balansräkning.

För att i möjligaste mån få jämförbara siffror bör lånen till bolagen tas bort ur Avesta kommuns siffror för skulder. Vid en jämförelse med enbart kommunens lån blir Avestas siffra 9514 kr/invånare att jämföra med de 24940 kr/invånare som presenterats i medierna.

Presskontakt: Tommy Åhlberg, ekonomichef, Avesta kommun

Tel: 0226-64 50 24

E-post: tommy.ahlberg@avesta.se

Ämnen

  • Undersökningar

Regioner

  • Dalarna

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.

Presskontakt

Erica Hallgren

Presskontakt Presskontakt mediekontakter, information och kommunikation. 0226-64 53 50

Relaterat material