Pressmeddelande -

Nu kommer det ett brev

-  Det är bara vi tillsammans som kan göra det attraktivt att bosätta sig i Avesta kommun, säger Lars Isacsson, kommunalråd och Anders Friberg, kommundirektör, i ett gemensamt uttalande.

- För att kunna ge ännu bättre service vad gäller skola, äldreomsorg, kommunikationer med mera, krävs att vi blir fler. Och för att bli fler behövs fler arbetstillfällen. Därför går vi nu ut till alla som bor i Avesta och berättar hur vi tillsammans kan verka för fler arbetstillfällen i vår trevliga och lättillgängliga kommun, säger Lars Isacsson.

Under vecka 49 skickas ett brev hem till alla i Avesta (15 år och äldre). I brevet berättas om vad vi kan göra tillsammans i kommunen, och vad Avesta har för konkurrensfördelar som företag kan ha nytta av när de väljer att etablera sig i kommunen.

Till sist uppmanas alla att ge tips till Avesta kommun på företag som kan vara intresserade av Avesta kommun som plats för att etablera sig.

Tipsen kan framförallt lämnas via avesta.se, kommunens webbplats, där det ligger ett tipsformulär att fylla i och skicka.

- Tipsen tar vi på stort allvar, och alla företag som det kommer in tips om kommer att ringas upp, tillsammans med ett stort antal andra företag som också kan vara intressanta, säger Lars Enoksson, näringslivssekreterare, som är en av de som sedan kommer besöka företag som visar intresse.

Även Johan Stråhle, projektledare på Avesta Industristad AB kommer att besöka företagen.

-  I ett personligt möte tar vi reda på mer om företagets behov och hur Avesta kommun och Avesta Industristad kan matcha deras behov, säger Johan.

Projektet är ett samarbete mellan Avesta Industristad och Avesta kommun.

Presskontakt
Lars Isacsson
mobtel: 0708-64 50 05

Lars Enoksson
mobtel: 0708-64 50 08

Marie Palm
mobtel: 0706-64 50 09
E-post: marie.palm@avesta.se

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Dalarna

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.

Kontakter

Erica Hallgren

Presskontakt Presskontakt mediekontakter, information och kommunikation. 0226-64 53 50

Relaterat innehåll