Pressmeddelande -

Veckan vikt för arbetsmiljöfrågor

- Islam och muslimsk kultur står på schemat, liksom politikernas arbetsmiljöansvar och andra ämnen som berör arbetsmiljön inom kommunens verksamheter, säger Rune Olsson personalsekreterare vid personalenheten, Avesta kommun.

Idag startar arbetsmiljöveckan i Avesta kommun, i samverkan med Fagersta, Hedemora, Norberg och Skinnskattebergs kommuner.

Från att förra året varit en gemensam utbildningsdag är satsningen i år en hel vecka.

Syftet med utbildningsdagarna är att få ökad kunskap inom arbetsmiljöområdet, och programmet riktar sig till olika kategorier medarbetare i kommunen.

- Vissa delar riktar sig exempelvis till politikerna, andra till cheferna och skyddsombud och en del riktar sig till medarbetare, säger Rune Olsson.

I år handlar det till exempel om den förändrade och sammanförda lagstiftningen kring diskriminering.

- Vi fokuserar på ett av de sju diskrimineringsområdena och kommer att ha en eftermiddag som handlar om islam. Att vi väljer ut islam beror på att det är den religion, näst efter kristendomen, som våra medarbetare kommer i kontakt med mest, säger Rune Olsson.

Målet är att arbetsmiljöveckan ska återkomma och utvecklas.

- Det här ska vi göra varje år, men med lite olika inriktning, säger Rune Olsson.

Vi välkomnar medierna att närvara vid följande programpunkter:

  • 11 nov kl. 12:30-16:30 Plats: Avestaparken

Möte med "andra" människor"

Information om islam och muslimsk kultur

  • 12 nov kl. 8:30- 16:30 Plats: Avestaparken

FAS dialogverktyg

  • 13 Nov kl. 9:00-12:00 alt. 13:00-16:00 Plats: Centrumgården

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Presskontakt: Rune Olsson, personalsekreterare, Avesta Kommun

Tel: 0226-64 50 19, mobtel: 0708-64 85 95

E-post: rune.olsson@avesta.se

Ämnen

  • Arbetsrätt

Regioner

  • Avesta

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.

Kontakter

Erica Hallgren

Presskontakt Presskontakt mediekontakter, information och kommunikation. 0226-64 53 50