Aktuella avfallsfrågor

Tid 12 November 2008 09:00 – 15:00

Plats Filmhuset, Borgvägen, Stockholm

Avfall Sverige håller just nu konferens i Stockholm kring de stora frågorna för svensk avfallshantering. Det gäller bland annat lagen om offentlig upphandling och kommunernas möjlighet att samverka, insamling av avfall i materialströmmar i ställer för produktströmmar och definitionen av hushållsavfall. Representanter för regering, riksdag och myndigheter deltar. Välkommen till hela eller delar av seminariet! För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05