Välkommen på seminarium om beteende, kommunikation, konsumtion och avfallsmängder

Tid 22 November 2012 10:00 – 15:00

Plats Skansen, Stockholm, lokal Högloftet

Avfall Sverige och Naturvårdsverket bjuder in till ett seminarium om beteende och kommunikation kopplat till konsumtion och avfallsmängder. Seminariet är en aktivitet inom EU-projektet ”Europa minskar avfallet”. Du som journalist är välkommen kostnadsfritt! Meddela ditt deltagande till Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Kategorier

  • avfallshantering
  • avfallsminimering
  • europa minskar avfallet
  • klimat
  • samhällsfrågor

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll