Pressmeddelande -

Återvinn julen!

Ge granen ett liv efter jul! När den barrat färdigt kan den komma till nytta. Men tänk på att en julgran som bränns i öppna spisen släpper ut 90 gånger mer stoft i atmosfären än om den bränts i en anläggning för avfallsförbränning. Genom energiåtervinning kan granen ge både el och värme. Om alla kasserade granar i landet gick till energiåtervinning i en förbränningsanläggning skulle de kunna värma 1 200 villor under ett helt år.

– Vi vill inte bränna sådant som går att återvinna på annat sätt, säger Ulrika Jardfelt på Svensk Fjärrvärme. Idén med fjärrvärme är att göra värme av sådant som blir över, och det blir det först när man sorterat ut allt som går att återvinna.

– Återvinning är ett steg i mitten av avfallstrappan. Men innan man kommer dit ska man först sträva efter att så lite avfall som möjligt uppstår och också försöka återanvända prylar och kläder, säger Anna-Carin Gripwall som är kommunikationschef på Avfall Sverige.

– Men julen är ju traditionellt den stora konsumtionshelgen då det blir mer avfall än annars. Då är det bra att veta hur avfallet ska sorteras för att det ska kunna tas om hand på rätt sätt, säger Anna-Carin.

Här är några tips på hur julen ska sorteras:

·  Trasiga julgransljus och ljus från adventsstaken lämnas till insamling av el-avfall

·  Leksaker med inbyggda batterier och spelande julkort lämnas också till insamling av el-avfall

·  Presentpapper och wellpapp lämnas bland pappersförpackningar, men ta först bort tejp och annat klistrigt.

·  Presentsnören läggs i soppåsen

·  Julkort utan batteri lämnas i pappersinsamlingen

·  Sillburken lämnas i glasinsamlingen och locket i metallinsamlingen

·  Värmeljushållaren lämnas i metallinsamlingen, lossa vekhållaren först så kan all metall återvinnas

·  Överblivna fyrverkeripjäser lämnas till polisen

·  Julbordets rester ska man helst äta upp – skal och annat oätligt är matavfall som kan bli biogas och gödningsmedel.

Mer fakta och tips om sortering finns på den nationella portalen för avfall och återvinning: www.sopor.nu

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Eva Rydegran, Svensk Fjärrvärme, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se


Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

  • återvinning
  • sophämtning
  • kretslopp
  • avfallsminimering
  • avfallshantering

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för denna omställning. 
Om du vill ha allmän information om avfallshantering och återvinning, gå in på www.sopor.nu

Presskontakt

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05