Pressmeddelande -

Det finns inget avfall – visionen som lyfter avfallshanteringen in i framtiden

Framtiden var temat för Avfall Sveriges välbesökta årsmöte. 

Det finns inget avfall. Det är den långsiktiga visionen för Avfall Sveriges kommunmedlemmar. Visionen är resultatet av ett arbete, som inleddes vid årsmötet 2010 där årsmötesdeltagarna genomförde en omvärldsspaning. Avfall Sveriges medlemmar har också formulerat två långsiktiga mål för 2020:

• sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits

• det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin.

Det är kommunerna som är motorn i omställningen och garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

De 600 deltagarna på årsmötet fick också höra hur kommunerna kan bidra till ett hållbart samhälle och hur den svenska modellen för avfallshantering kan göra nytta även utanför landets gränser.

Den tidigare EU-parlamentarikern Anders Wijkman har regeringens uppdrag att som särskild utredare utvärdera upphandlingsregelverket. Han sa att vi står inför ett tekniksprång och en revolution i hanteringen av restprodukter och material. Där kan LOU utgöra ett viktigt verktyg som kan hjälpa oss att hitta bättre lösningar och skapa utrymme för en konstruktiv dialog mellan upphandlare och leverantörer.

Tina Karlberg samordnar regeringskansliets internationella miljötekniksamarbete. Även hon betonade vikten av dialog och samarbete för att gynna den svenska miljöteknikexporten och sprida den svenska modellen för avfallshantering till de länder där det både finns behov och efterfrågan.

För mer information, kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, mobil 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Ämnen

 • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

 • avfallshantering
 • avfallsminimering
 • avfallstaxor
 • förnybar energi
 • klimat
 • klimatmål
 • kretslopp
 • matavfall
 • samhällsfrågor
 • återvinning
 • sophämtning

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll