Pressmeddelande -

Diskussion om framtidens avfallspolitik: Vilket väger tyngst - samhällsnytta eller konkurrens?

95 procent av hushållens avfall återvinns i Sverige. En förklaring till att vi lyckats så bra, är kommunernas engagemang och infrastruktur. Varför vill då vissa aktörer byta system?

Avfall och återvinning är flitigt omdebatterat. Det pågår flera viktiga utredningar och avgörande diskussioner inom bland annat Regeringskansliet och Naturvårdsverket som presenteras inom kort. Nyligen kom också en mycket intressant dom från Regeringsrätten som begränsar kommunernas rätt att samverka, vilket påverkar branschen i allra högsta grad.

Kommer alla själva att behöva välja vem som ska hämta soporna nu? Blir det ”tomma konservburkar säljes till högstbjudande"? 

Kom och lyssna när representanter från regering och opposition debatterar detta på Avfall Sveriges årsmöte.

Om kommunernas möjligheter till samverkan inom avfallshanteringen begränsas – vad innebär det för miljön, kostnaden och servicen? Vad innebär det för ansvaret för avfallshanteringen och utvecklingen av infrastrukturen i vårt samhälle?

Moderator: Lotta Gröning, Aftonbladet  

Debattörer: Tina Ehn (mp), Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

Aleksander Gabelic (s), Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig, Finansdepartementet

Claes Västerteg (c), vice ordförande i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

 Plats: Falun, Ex-huset, Dalregementet

Tid: 3 juni kl 11.20-12.30

Massmedia är också välkommen till vår halvdag på temat ”Är konsumtion en miljöfråga?” dagen efter, dvs den 4 juni, kl 9-13, samma plats. 

Vänligen, anmäl intresse att delta senast 1 juni.  

Välkomna! 

För mer information/anmälan, kontakta

A-C Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@avfallsverige.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 % av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll