Pressmeddelande -

Kommentar till Konkurrensverkets utredning: Avfallshantering viktig del i samhällets infrastruktur

Konkurrensverket tillsynsprojekt av kommunernas upphandlingar av avfallshantering har nu presenterats. Avfall Sverige lämnar följande kommentar:

Avfallshantering är en viktig del i samhällets infrastruktur som gagnar miljön och med-borgarna.

– Det är vanligt att kommunerna organiserar sin avfallsverksamhet i bolagsform, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Konkurrensverkets kartläggning kommer inte som någon överraskning, eftersom den beskriver det faktiska läget.

– Vi kommer nu att analysera rapporten mer i detalj. Redan nu drar Avfall Sverige slutsatsen att Sverige, precis som alla länder i EU, bör införa regler som gör det möjligt för kommunerna att själva avgöra hur verksamheten för avfall ska utföras, t ex i bolagsform, avslutar Weine Wiqvist.

Bakgrund

Regeringsrättens domar (april 2008) mot Simrishamn och Tomelilla kommuner innebär att kommunen inte kan överlåta verksamhet till ett eget eller ett med andra kommuner samägt bolag utan föregående offentlig upphandling. Effekterna av domarna är mycket omfattande och får konsekvenser för i princip alla kommunägda bolag och berör således hela kommunsektorn långt utanför avfallsområdet.

Sveriges Kommuner och Landsting och Avfall Sverige uppvaktat regeringen om att Sverige borde införa de s.k. Teckal-undantagen som praktiseras i många andra EU-länder och som vid vissa givna villkor gör det möjligt att undanta kommunbolag från upphandlingsreglerna.

Läs mer på www.avfallsverige.se

Konkurrensverket har nu genomfört ett tillsynsprojekt av kommunernas upphandlingar av avfallshantering. Syftet är att kartlägga hur kommunerna gjort upphandlingar och se vilka sorts kontrakt som finns.Läs mer www.konkurrensverket.se

För mer information kontakta: VD Weine Wiqvist, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@avfallsverige.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb

Ämnen

  • Miljö, energi

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll