Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Lena Sommestad delar ut RVFs stipendier 2006

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning delar RVF varje år ut stipendier för uppsatser eller examensarbeten inom dessa områden. - Sverige har internationellt sett kommit långt när det gäller avfallshantering. Riksdagens miljömål ger de övergripande, styrande målen, men än finns det mycket kvar att göra. Det yttersta målet är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, säger Kjell-Arne Landgren, ordförande RVF. - För att lyckas med detta krävs bland annat forskning och utveckling. Det är viktigt att på ett tidigt stadium lyfta avfallsfrågorna, både som ett forskningsområde och som ett intressant yrkesområde för ungdomar, säger Weine Wiqvist, VD RVF. Vem får stipendierna i år och vilket område de handlar om? Kom och hör på RVFs stipendie-utdelning på Elmiamässan* den 30 maj. Plats: Elmia Waste & Recycling mässa i Jönköping. Tid: 30 maj kl 13.15 För ackreditering, gå in på www.elmia.se/waste-recycling. Om ni inte hinner få presskort, så kan det också hämtas ut i presscentret på mässan Välkomna! För mer information, kontakta Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@rvf.se * RVFs årsmöte samordnas i år med avfalls- och återvinningsmässan Elmia Waste & Recycling 2006. -- RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är RVFs medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 9 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Presskontakt

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05