Pressmeddelande -

Så här kan vi öka materialåtervinningen

På Hamnplan i Visby gjorde Avfall Sverige och Region Gotland på måndagseftermiddagen en djupdykning i ett antal soppåsar för att ta reda på vad de innehöll.

Soppåsarna hade samlats in från ett bostadsområde i Visby, där det finns separat insamling av matavfall. Gotland har tidigare haft fastighetsnära insamling även av förpackningar och tidningar men har nu samma system med återvinningsstationer, som är vanligt i resten av landet.

Vad fanns det då i soppåsarna? Jo, väldigt lite matavfall, farligt avfall och glas. Något mer av textil och metall men väldigt mycket förpackningar av plast och papper. Det är samma resultat som Avfall Sveriges stora sammanställning av nästan 250 plockanalyser visade, omkring 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse kan återvinnas.

– Den högst ovetenskapliga undersökningen i Visby visar att det finns en stor outnyttjad återvinningsmöjlighet i soporna eftersom det är så mycket förpackningar där, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

– Det är därför bra att regeringen nu tillsätter en utredning för att se över hur återvinningssystemet ska organiseras i framtiden. Då måste det bli enklare och bekvämare för gemene man att sortera, fortsätter Weine Wiqvist och avslutar:

– Så kan återvinningen öka!

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

  • avfallshantering
  • avfallsminimering
  • kretslopp
  • matavfall
  • samhällsfrågor
  • sophämtning
  • återvinning

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll