Pressmeddelande -

Stoppa slöseriet – nu ska mer återvinnas

En tredjedel av det som hamnar i en vanlig soppåse är förpackningar och tidningar. Om de istället hade lämnats till återvinning hade vi kunnat spara mängder av energi och minskat utsläppen av växthusgaser.

När en glasburk materialåtervinns sparas till exempel energi som räcker för att rosta fem skivor bröd. Och återvinningen av en enda schampoflaska sparar lika mycket energi som krävs för att koka 1,5 liter vatten.

Materialåtervinning har alltså stor potential. Men trots att många idag pratar om sopsortering och miljönytta kan det vara svårt att leva upp till de goda förutsättningarna. Det vill vi ändra på.

I dag startar Avfall Sverige därför en kampanj för att öka materialåtervinningen.

– Målet med kampanjen är att öka svenska folkets medvetenhet om vikten av materialåtervinning och därmed öka allas vår sopsortering. Därmed bidrar vi alla till bättre resurshushållning, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Avfall Sverige samarbetar även i denna kampanjen med Hilanders.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, tel 040-23 66 11.
Eller besök oss på www.facebook.se/sveriges.storsta.miljororelse

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • avfallshantering
  • avfallsminimering
  • förnybar energi
  • kretslopp
  • återvinning

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll