Pressmeddelande -

Vi ska ta ansvar för skräpet!

På frågan om vem som bör ansvaret för att svenska folkets nedskräpning och för sopsortering var svaret klart och tydligt: Individen!

Håll Sverige Rents och Avfall Sveriges gemensamma seminarium i Almedalen om vem som ska ta ansvar för skräpet lockade många som ville diskutera frågor om sopor och skräp. Nedskräpnings- och avfallsfrågorna är högaktuella just nu. Den 10 juli införs en ny nedskräpningsbot och regeringen offentliggjorde i förra veckan att man nu ska göra en översyn av avfallsområdet.

– Frågan om våra sopor är en ödesfråga. Kanske inte i Sverige längre men tittar vi globalt så är det fortfarande det. Tredje världen står inför enorma utmaningar för hur de ska hantera sina sopberg, sa Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket, menade att vi måste agera i stället för att reagera – vi måste ta tag i problemen vid källan, allt ifrån när produkterna produceras till att de konsumeras.

Vi måste hela tiden arbeta med frågor om vår miljö långsiktigt, för att nå framför allt barn och unga med budskap om att det är viktigt att sortera sitt avfall och inte skräpa ner.

Det diskuterades även att fimpar, tuggummi och annat småskräp inte omfattas av den nya nedskräpningsboten.

– Jag tänker inte ge upp i den här frågan, fimpen ska inkluderas i boten, sa Ulla Hamilton, trafikborgarråd i Stockholms stad.

Alla tre debattörerna var rörande eniga om att nedskräpningen är vars och ens eget ansvar – det är den som slänger, som ansvarar. Men kommunen kan se till att man har rätt förutsättningar att ta sitt ansvar, se till att det finns papperskorgar till exempel. Och på frågan om boten var bra eller dålig, för stor eller för liten, rådde också enighet: Om man inte skräpar ner behöver man inte oroa sig för någon bot!


För mer information kontakta:

Joakim Brodahl, Kampanjledare Stiftelsen Håll Sverige Rent, 070-728 64 50, joakim.brodahl@hsr.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

 

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

  • avfallshantering
  • avfallsminimering
  • kretslopp
  • samhällsfrågor
  • sophämtning
  • nedskräpning

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05