Video -

Har du koll på vad du får slänga i vanliga soptunnan?

Alltför många hushåll i Sverige lämnar inte in sitt farliga avfall på kommunens insamlingsställen. Istället kastas det farliga avfallet i soppåsen tillsammans med vanligt hushållsavfall eller åker i avloppet. Det medför årligen att cirka 6 000 tusen ton farligt avfall inte kan tas omhand på rätt sätt, vilket utgör risk både för människor och miljö. Det ska vi ändra på!
  • Licens: All rights reserved
  • Filformat: .wmv
  • Videolängd: 0:24

Ämnen

  • Utbildning

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Presskontakt

Anna-Carin Gripwall

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef 070-6626128
Weine Wiqvist, VD

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterade nyheter