Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avy överträffar mål om kundnöjdhet - Sveafastigheter Bostad

Sveafastigheters grundare ser en digital framtid. ”Överträffade våra högt ställda mål om enkelhet, kundnöjdhet och ekonomiskt utfall” säger Svante Jernberg efter att ha testat och utvärderat boendeappen Avy.

Sveafastigheter genomförde en 3 månaders pilot med boendeappen Avy till 200 av sina hyresgäster. Detta för att vara i linje med företagsmålet att vara en närvarande förvaltare, men framförallt att digitalisera, effektivisera och möjliggöra en interaktion med hyresgästerna som tidigare inte varit möjlig i den analoga världen. ”Från mitt perspektiv handlar det om att effektivisera rutiner internt och att snabbt kunna nå ut till våra boende med nyheter, men det är även en del i ledet mot ett modernare varumärke” säger Svante.

Avy har utöver sin boendeapp även utvecklat en plattform för hyresvärdar som är utformad för att vara så enkel och smart som möjligt. I plattformen som integreras mot fastighetssystemet kan hyresadministratörer enkelt få en överskådlighet över betalda, obetalda eller delbetalda hyror och kan med bara några klick nå ut med meddelanden, bilder och tillgängliga uppgraderingar till lägenheterna. Dessutom får hyresvärden snabbt en förståelse om vilka som bor i huset och vad de värdesätter mest med sitt boende genom ett smart dashboard som formulerar data till värdefulla insikter.

Sveafastigheter är en av de ledande bostadsbyggarna i Sverige.

Ämnen

Taggar

Regioner


Avys digitala boendetjänst ökar kundnöjdheten för hyresgäster och effektiviserar förvaltningen för hyresvärdar

Presskontakt

Mikaela Svefors

Mikaela Svefors

Presskontakt Co-founder & CCO 0723534567

Relaterade nyheter

Avy är fastighetsägarens och förvaltarens digitala boendeservice

Avy möjliggör för bostadsbolag och förvaltare att förbättra sin kundvård och genom data och insikt öka intäktstillväxten.

Med smart boendefunktionalitet i ett enkelt gränssnitt kan digitala tjänster erbjudas för alla de viktigaste aspekterna av hemmet såsom service vid tillträde, betalning av hyra, felanmälan, kommunikation, bokningar och tjänster för trivsel och trygghet.

Avy finns i en GO och en ENTERPRISE version för att tillmötesgå behov hos mindre respektive större bostadsbolag inom både hyresrätts- och BRF segmentet.

Avy
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm
Sverige