Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Ny bilaga till Axess recenserar den viktigaste svenska facklitteraturen Med aprilnumret av Axess, som kommer ut tisdagen den 4 april, utkommer för första gången recensionsbilagan Annex, som medföljer tidskriften en gång på våren och en gång på hösten. Annex trycks i A4-format på glättat papper och omfattar cirka 60 sidor. I varje nummer recenseras mellan 40 och 50 böcker ur den svenska facklitterära utgivningen. Det omfattar både böcker som skrivits på svenska och som översatts. Vidare kan en del svenska avhandlingar skrivna på engelska recenseras framöver. Redaktör för bilagan är Erik Wallrup. Han har tidigare bland annat varit ansvarig för Axess recensionsavdelning, som bevakar den internationella utgivningen. –Annex är en viktig komplettering till Axess, säger tidskriftens chefredaktör Kay Glans. I Axess har vi fokuserat på den internationella utgivningen och inte orienterat om de fackböcker som kommer ut i Sverige. Nu finns Annex som ett komplement till framför allt dagstidningarnas recensioner av facklitteratur. Ambitionen med bilagan är att recensera de viktigaste hundra böckerna per år. –Det är vår förhoppning att bilagan skall kunna fungera som en samlad guide till bokutgivningen, säger Erik Wallrup, redaktör för bilagan. Vi har i viss utsträckning haft utländska förebilder, som Times Literary Supplement och New York Review of Books. Vi är övertygade om att det finns behov av en sådan bilaga, i vilken den facklitterära utgivningen recenseras av sakkunniga. Annex har ett redaktionsråd som består av renommerade akademiker: Patrik Aspers (sociologi), Eva-Carin Gerö (antiken), Hans Ruin (filosofi), Kim Salomon (historia), Jesper Strömbäck (medieforskning), Jayne Svennungsson (idéhistoria) och Astrid Söderbergh Widding (filmvetenskap). Redaktionsrådets roll är att vara rådgivande om vilka böcker som skall recenseras och vem som är lämplig recensent. Till skillnad från Axess kommer bilagan Annex att innehålla annonser som tematiskt ansluter till bilagans innehåll. Det kan röra sig om annonser från bokförlag, bokklubbar, kursverksamheter och liknande. –Med Annex prövar vi en modell för bilagor till Axess som innebär att de i viss utsträckning täcker sina egna kostnader, säger Kurt Almqvist, vd för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. För annonsörerna innebär detta att de får möjlighet att nå en kvalificerad och relevant publik. För vidare information kontakta: Kay Glans, chefredaktör och ansvarig utgivare, kay.glans@axess.se eller tel. 08-7915250

Ämnen

Kontakter

David Salsbäck

David Salsbäck

Presskontakt Executive Vice President Communications & Sustainability +46 73 389 00 90

Alltid långsiktiga. Alltid otåliga.

Axel Johnson är ett ledande familjeföretag i snabb förnyelse med sikte på koncernens 10/50/50-mål. Koncernbolagen består av helägda Axel Johnson International, AxSol, Martin & Servera och Novax, samt delägda och börsnoterade Axfood (ägarandel 50,1 %) och Dustin (ägarandel 50,1 %). Axel Johnsons nettoomsättning uppgick till cirka 127 miljarder kronor 2023, och koncernbolagen har sammanlagt omkring 25 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag som drivs av femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.

Axel Johnson
Villagatan 6
100 41 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum