Gå direkt till innehåll
Bästa resultatet någonsin för Axel Johnson

Pressmeddelande -

Bästa resultatet någonsin för Axel Johnson

Det är med stor glädje jag konstaterar att Axel Johnson återigen rapporterade sitt bästa resultat någonsin. Detta på en relativt tuff marknad som präglats av hög konkurrens, låg inflation och fortsatt ekonomisk osäkerhet.

Vi inledde 2014 med positiv utveckling och stabilt marknadsläge. Optimismen bland de svenska konsumenterna ökade och vi såg en återhämtning i både detaljhandeln och i industrin i takt med att konjunkturen stärktes. Andra halvåret var dock mer utmanande. Samtidigt som dagligvaruhandeln hade en stabil utveckling så var tillväxten i fackhandeln svagare och marknadsläget i Europa försämrades. Fallande oljepriser och valutakursförändringar påverkade flera av våra bolag inom business-to-business negativt. Trots dessa utmaningar ökade omsättningen i samtliga av våra koncernbolag och fyra av sex bolag redovisade stärkt resultat. Flera strategiskt viktiga förvärv och investeringar har genomförts under året. Bland annat har Axel Johnson International förvärvat Trans-Auto som levererar fordonskomponenter och GISAB som levererar service till industriföretag, Axfood har slutfört implementeringen av ett nytt affärssystem och Martin & Servera förvärvade Sveriges ledande öl- och vindistributör, Galatea.

Koncernens totala omsättning uppgick till 66 528 mkr (64 573), en ökning om 3 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till
2 425 Mkr (1 860), en ökning om 30 procent. Koncernens rörelseresultat, exklusive avskrivningar av immateriella tillgångar, uppgick till 2 830 Mkr (2 290), en ökning med 24 procent.

Vår goda finansiella styrka gör det möjligt för oss att göra fler nya investeringar, både i befintliga och i nya verksamheter. Det är en förutsättning för att vi ska kunna stå starka även i framtiden. Jag ser nu fram emot ännu ett framgångsrikt och spännande år med flera goda affärer och möjligheter.

Fredrik Persson, vd och koncernchef

Viktiga händelser 2014

  • Martin & Servera redovisade sitt bästa resultat hitintills och förvärvade Sveriges ledande öl- och vindistributör, Galatea.
  • Axel Johnson International genomförde flera strategiskt viktiga förvärv, bland annat Trans-Auto som levererar fordonskomponenter och serviceföretaget GISAB.
  • Svensk Bevakningstjänst såldes till den nordiska säkerhetskoncernen Nokas.
  • Axfood redovisade återigen ett rekordresultat. Implementeringen av det nya affärssystemet slutfördes och 10 nya butiker öppnade.
  • Mekonomen Group gjorde stora strukturförändringar och avvecklade den danska butiksverksamheten. Det egna varumärket ProMeister utvecklades väl och den digitala boknings- och jämförelsesajten Lasingoo lanserades.
  • Axstores resultat påverkades av ett intensivt arbete med byte av affärssystem. Flera butiker och varuhus moderniserades och sortimentet av Kicks egna varumärke breddades.
  • Novax utsåg under året en ny vd och stärkte sin organisation med nya medarbetare. Flera av bolagen hade en mycket god utveckling, främst RCO, Medius och Educations Media Group.

Ämnen

Taggar


Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera (70%), Novax samt delägda börsnoterade Axfood (ca 50%) och Mekonomen (ca 26%). Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 72 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställ (2014). 

Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Presskontakt

David Salsbäck

David Salsbäck

Presskontakt Executive Vice President Communications & Sustainability +46 73 389 00 90

Relaterat material