Pressmeddelande -

Axess TV sänder från Riksdagen

Det är ett år kvar till riksdagsvalet och intresset för politiken ökar. Hur går det till i riksdagen? Hur förs debatterna? Vem säger vad?

Axess TV kommer att initiera sändningar från Sveriges Riksdag för att möta det ökande intresset.

Karl Olov Larsson, ansvarig för sändningarna på Axess TV säger:

- Det är i linje med den tredje uppgiften som vi sänder från riksdagen. Vi kommer inte sända allt utan koncentrera oss på de bästa inslagen och de mest rykande färska propositionerna och debatterna. Vi vet att detta program är efterfrågat av våra tittare som vill komma närmare politiken.

I stort sett varje dag kommer man att kunna följa i kammaren vad våra folkvalda har för sig, tänker och tycker.

- Inför valet 2010 kommer vi att intensifiera bevakningen ytterligare av de folkvaldas göranden och låtande, säger Karl Olov Larsson.

För ytterligare information:

karlolov.larsson@axess.se

 

 

Ämnen

  • Radio, tv