Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Axfoods omsättning december 2005

Spar Finland redovisas som avvecklad verksamhet på egen rad varför nedanstående siffror avser kvarvarande verksamheter. Nettoomsättningen (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under december månad med 7,4 %, varav jämförbara butiker minskade med 0,2 %. December månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 602 mkr (2 568), en ökning med 1,3 % jämfört med föregående år. Under perioden januari-december 2005 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 4,8 %, varav jämförbara butiker minskade med 2,3 %. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 28 086 mkr (28 658), en minskning med 2,0 %. Hemköp har under månaden ökat omsättningen med 2,0 % varav jämförbara enheter har minskat med 0,2 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,5 % varav jämförbara enheter har minskat med 4,5 %. Willys har under månaden ökat omsättningen med 10,5 % varav jämförbara enheter har ökat med 0,3 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 7,5 % varav jämförbara enheter har minskat med 0,6 %. Willys hemma har under månaden ökat omsättningen med 4,0 % varav jämförbara enheter har minskat med 5,9 %. Ackumulerat har omsättningen minskat med 2,6 % varav jämförbara enheter har minskat med 9,8 %. För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vvd, chef ekonomi- och finans, Axfood AB, tel 08-553 998 11, 0705-69 66 33 Kenneth Wall, presschef Axfood AB, tel 0703-124 122 Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 240 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.

Ämnen

Kontakter

Magnus Törnblom

Magnus Törnblom

Presskontakt Presschef 0702898983
Emma Töpel Hanson

Emma Töpel Hanson

Presskontakt Chef Marknadskommunikation EMV Dagab Inköp & Logistik, en del av Axfood

Axfood AB

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar ́n. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000 medarbetare och en omsättning på mer än 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se.

Axfood AB
Norra Stationsgatan 80C
107 69 Stockholm
Sverige