Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Axfoods omsättning i oktober 2008

Oktober månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 744 mkr (2 483), en ökning med 10,5% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för de egenägda butikerna ökade under oktober månad med 12,6 %, varav jämförbara butiker ökade med 6,4%.

Under perioden januari - oktober 2008 ökade de egenägda butikerna med 10,2% varav jämförbara butiker ökade med 5,6%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 26 262 mkr (24 019) en ökning med 9,3%. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 9,9 % varav jämförbara butiker ökade med 5,3%.

Hemköps butiker (egenägda och franchise) ökade under månaden med 3,1% varav jämförbara butiker visade samma nivå som föregående år. Ackumulerat har omsättningen ökat med 3,3% varav jämförbara butiker ökat med 0,1%.

De egenägda butikerna minskade under månaden omsättningen med 0,1% varav jämförbara butiker minskade med 2,3%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,2% varav jämförbara butiker minskat med 2,3%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 11,8% varav jämförbara butiker ökat med 9,0%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 9,7% varav jämförbara butiker ökat med 8,2%.

PrisXtras omsättning under månaden uppgick till 69 mkr, en ökning med 14,4%. Jämförbara butiker minskade 2,9% under månaden. Ackumulerat har jämförbara butiker minskat med 0,6%.

För ytterligare information, kontakta:
Anne Rhenman-Eklund, IR-chef Axfood AB, 070-280 64 59
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör Axfood AB, 070-662 69 70

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys, Willys hemma och PrisXtra, cirka 220 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar'n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, Nordiska Listan, Large Cap. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.

 

Se bifogad fil för hela omsättningsrapporten

Ämnen


Axfood ska vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, Handlar ́n och Matöppet. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och Mathem. Tillsammans har koncernen mer än 12 000 medarbetare och en omsättning om drygt 70 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se.

Kontakter

Magnus Törnblom

Magnus Törnblom

Presskontakt Presschef 0702898983
Emma Töpel Hanson

Emma Töpel Hanson

Presskontakt Chef Marknadskommunikation EMV Dagab Inköp & Logistik, en del av Axfood

Axfood AB

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar ́n. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000 medarbetare och en omsättning på mer än 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se.

Axfood AB
Norra Stationsgatan 80C
107 69 Stockholm
Sverige