Skip to main content

​Svenska med baby hyllas på Järva

Nyhet   •   Jun 13, 2018 14:33 CEST

Flera partiledare har antagit #integrationsutmaningen, varav en som träffade två mammor genom den ideella organisationen Svenska med baby, blev inspirerad till en nationell satsning. Kristdemokraternas ledare, Ebba Busch Thor, lägger fram ett nytt förslag - nämligen att göra det obligatoriskt för kommuner att erbjuda språkträning för föräldralediga.

Förslaget är tänkt att utformas som öppna förskolor dit föräldralediga kan komma med sina barn för att lära sig svenska, på samma sätt som Svenska med baby arbetat sedan start.

Svenska med baby driver öppna föräldragrupper, på bibliotek och öppna förskolor över hela Sverige, där sammanförs etablerade och nya svenska föräldrar för att på ett ömsesidigt sätt stödja varandra i föräldraskapet, skapa nya nätverk och träna svenska. Sedan Svenska med baby startade har fler än 3000 utrikesfödda kvinnor deltagit i verksamheten.

 Det många som deltar i Svenska med baby beskriver är en stor isolering med få kontakter med etablerade svenskar. Detta leder till psykisk ohälsa, osäkerhet kring föräldraskapet och svårigheter att lära sig svenska. Vi tror att det finns stora vinster både på individuell nivå och på ett samhällsplan om vi lyckas stärka dessa kvinnor och i förlängningen deras barn, säger Caroline von Uexküll, verksamhetschef på den ideella organisationen Svenska med baby.

De mammor som Ebba Busch Thor träffade genom Svenska med baby är nya i Sverige och beskriver hur svårt de har haft att komma in i samhället och lära sig svenska. En av få möjligheter för föräldralediga att träffa etablerade svenska som de kan träna svenska tillsammans med är på Svenska med babys öppna föräldragrupper. Ebba Busch Thor berättade senare på sitt tal på Järvaveckan att hon vill göra det obligatoriskt för kommuner att erbjuda språkträning för föräldralediga i öppna föräldragrupper.

– Möten med etablerade svenskar är nyckeln till att komma in i det svenska samhället. Det är så man lär sig språket och förstår det svenska samhället och känner sig inkluderad, enligt Caroline von Uexküll.

Svenska med baby är en av verksamheterna inom ÖppnaDörren. #integrationsutmaningen är en uppmaning till Sveriges partiledare att inom 30 dagar göra ett möte genom ett av ÖppnaDörrens initiativ. Utmaningen lanserades i ett öppet brev till företrädarna för samtliga riksdagspartier publicerat i Dagens Nyheter den 16 maj. Sju av åtta partiledare antog utmaningen. Den 14 juni på Järva kommer #integrationsutmaningen att sammanfattas på stora scenen där ÖppnaDörren också kommer att uppmana allmänheten att öppna dörren för en ny svensk.

Syftet med #integrationsutmaningen var att få partiledarna att förstå vikten av personliga möten för att skynda på utrikesföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden men också att få dem att vara goda förebilder för resten av befolkningen så att fler öppnar dörren genom personliga möten.

Om Svenska med baby
Svenska med baby är en ideell organisation som skapar mötesplatser för nya och etablerade svenska föräldrar med syftet att bryta segregationen och underlätta etableringen av nya svenskar i samhället. Genom öppna föräldragrupper och gemensamma aktiviteter för småbarnsföräldrar och barn med olika bakgrund och kultur skapar vi förutsättningar för deltagarna att på ett ömsesidigt sätt lära av varandra, med barnen som gemensam nämnare. Svenska med baby bedriver idag verksamhet på 22 platser i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder.