Gå direkt till innehåll
Yrkesdörren skapar digitala möten under covid-19
Yrkesdörren skapar digitala möten under covid-19

Pressmeddelande -

Initiativet som bryter pensionärers isolering och utrikesföddas utanförskap

Yrkesdörren breddar sin verksamhet och gör en extra satsning för att skapa digitala möten mellan pensionärer som i samband med covid-19 är isolerade från samhället och utrikesfödda i behov av ett nätverk. På så sätt vill Axfoundations integrationsinitiativ minska isolering och utanförskap.

Genom att skapa möten mellan pensionärer och utrikes födda tas värdefull arbetslivserfarenhet tillvara och utrikes födda personer kan få en öppning in på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt bryter vi isoleringen och skapar unika möten mellan två grupper som befinner sig på olika platser i livet men som tillsammans kan skapa oanade nya lösningar för framtiden, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen, Verksamhetschef på Yrkesdörren.

Yrkesdörren arbetar sedan 2015 för att snabba på utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden genom att facilitera möten med etablerade svenskar (Dörröppnare). Eftersom 8 av 10 jobb förmedlas genom kontakter är ett professionell nätverk en viktig nyckel till arbetslivet. Idén är att Dörröppnaren möter den sökande och diskuterar allt från CV till sociala koder inom deras gemensamma bransch. En färsk rapport visar att 82% av de utrikes födda deltagarna förstår den svenska arbetsmarknaden bättre efter sitt möte genom Yrkesdörren. Dessutom anser 65% att dörröppnaren haft betydelse för deras upplevda integration i det svenska samhället

Sedan förra veckan uppmanar Yrkesdörren alla deltagare att ta mötena digitalt, men nu breddar Yrkesdörren även verksamheten och satsar särskilt på att nå pensionärer. Eftersom en stor majoritet (67%) av deltagarna i Yrkesdörren fortsätter att hålla kontakten efter sitt första möte kan verksamheten nu vara en pusselbit i att bryta isoleringen för många under pandemin.

- Initiativet är mycket bra. Vi sitter inne med lång yrkeserfarenhet och breda nätverk som framtidens vårdpersonal kan ha stor nytta av. Kan vi därtill bidra, under en utmanande period i samhället, till att utrikes födda kan bygga egna nätverk och öka deras chanser till ett arbete, blir det till fördel både för individen och yrkesgruppen, säger Ann-Mari Thorsén, nyligen pensionerad Leg. sjukgymnast och universitetsadjunkt på Fysioterapiprogrammet vid Karolinska Institutet.

Ämnen

Kategorier


Yrkesdörren är ett icke-vinstdrivande initiativ, som startades 2015 av Axfoundation. Syftet med Yrkesdörren är att påskynda utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden genom att facilitera möten med etablerade svenskar (Dörröppnare) för att bredda nätverk.

8 av 10 kontakter som leder till jobb sker via personliga nätverk. Därför är Yrkesdörrens målsättning att förenkla för utrikes födda att skapa nätverk. Idén är att Dörröppnaren möter den sökande och diskuterar allt från CVn till sociala koder inom deras gemensamma bransch. Därefter förmedlar Dörröppnaren två nya kontakter för fortsatta möten.

Kontakter

Linda Andersson

Linda Andersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig / Director of Communications +46 (0)73-087 15 70

Relaterat innehåll

Act to inspire and inspire to act

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer hållbart samhälle. Vi utvecklar praktiska lösningar på konkreta hållbarhetsutmaningar inom Framtidens mat och Framtidens material. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. Tillsammans med över 300 partners tacklar vi praktiska frågor som rör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar.

Axfoundation
Östermalmsgatan 40
10041 Stockholm
Sweden