Skip to main content

​Stor integrationsfika före Malmö FF:s match 23 april

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 12:00 CEST

Den 23 april kommer en stor kompisfika att äga rum på Stadion, där personer med olika bakgrund fikar och går på fotboll tillsammans. Syftet är att bidra till ett öppnare och mer inkluderande Malmö. Malmö FF bjuder på 100 biljetter till nya och etablerade svenskar som vill fika tillsammans på Stadion före den allsvenska fotbollsmatchen mellan Malmö FF och Brommapojkarna. Malmö, I Love You har länkat samma ÖppnaDörren/Kompisbyrån och Malmö FF för den gemensamma aktiviteten. 

- Malmö, I Love You är en inkluderande rörelse och en plattform som vill förena alla Malmöbor kring kärleken för staden. Vi ser behov av och förstår vikten av möten mellan olika grupperingar i samhället för att skapa en socialt hållbar utveckling. Därför arrangerar vi denna stora kompisfika tillsammans med ÖppnaDörren och Kompisbyrån som skapar just denna typ av möten, säger David Carlson, city manager för Malmö, I Love You.

ÖppnaDörren arbetar med att länka samma nya och etablerade svenskar för vardagliga möten i syfte att snabba på utrikesföddas etablering. De hundra första som anmäler sig till kompisfikan kommer av ÖppnaDörren att matchas med någon med annan bakgrund för att sedan fika och samtala under en timme. Fotbollsklubben Malmö FF tillhandahåller platsen för kompisfikan och bjuder på hundra biljetter till alla som vill möta någon med annan bakgrund för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Kompisfikan kommer att äga rum inne på Stadion före matchen mellan Malmö FF och Brommapojkarna den 23 april. De som samlas för storfikan har det gemensamma intresset fotbollen och på så sätt ökar möjligheterna till bestående kontakter.

- Det finns en stark vilja att bidra till integrationen i samhället men många saknar kännedom om hur man kan göra. En stor kompisfika mellan människor med olika bakgrund, på en central plats i Malmö i samarbete med lokala aktörer är ett sätt att få fler att öppna dörren och engagera sig. Därför är vi stolta att samarbeta med Malmö, I Love You, vars värderingar och vilja att arbeta med ett mer inkluderande samhälle går helt i linje med ÖppnaDörrens verksamheter, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare för ÖppnaDörren.

Malmö, I Love You är en inkluderande rörelse och en plattform som vill förena Malmöborna kring kärleken för staden. Malmö, I Love You kommer att filma och dela aktiviteten till en större målgrupp som ett led i strävan att samla invånare och olika aktörer kring kärleken för staden, och därmed bidra till att sprida hopp och positivitet. Det är Malmö, I Love You som har länkat samma ÖppnaDörren/Kompisbyrån och Malmö FF för den gemensamma aktiviteten, storfika, för ett öppnare och mer inkluderande Malmö. 

ÖppnaDörren startade 2015 och har sedan dess matchat drygt 27 000 nya och etablerade svenskar för vardagliga möten. ÖppnaDörren är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; Kompisbyrån,Yrkesdörren, Invitationsdepartementet och Svenska med baby. Syfte med ÖppnaDörren är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle genom vardagliga möten mellan människor med olika bakgrund. Genom kompisbyrån matchas nya och etablerade svenskar utifrån gemensamma intressen och ses över till exempel en fika. Kompisbyrån har tidigare anordnat liknande storfikor med lyckade resultat.

ÖppnaDörren har med hjälp av stöd från Europeiska Socialfonden under 2018 och 2019 möjlighet att sprida alla fyra verksamheter i fler kommuner och Malmö har valts ut som ett av de ställen där ÖppnaDörren storsatsar under våren 2018. En storfika på Stadion är ett led i den satsningen. 

Du anmäler dig till kompisfikan här: https://goo.gl/forms/l9DiGWyBAHjcJRq12

För mer information vänligen kontakta: 

Lovisa Fältskog Johansson, projektledare ÖppnaDörren, +46 (0)70 877 01 47, lovisa.faltskog.johansson@axfoundation.se

David Carlson, city manager för Malmö, I Love You, +46 (0)70 798 28 97, david@citiesoflove.com 

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.