Skip to main content

​Utlandsfödda akademiker närmare jobb genom nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2017 12:00 CET

Akademikerförbundet SSR startar samarbete med det nationella initiativet Yrkesdörren. Syftet med samarbetet är att korta vägen till jobb för utlandsfödda akademiker, och ge arbetsgivare tillgång till mer kompetens.

Arbetslösheten är upp till fyra gånger högre bland utrikesfödda akademiker än för akademiker födda i Sverige. Bland dem är samhällsvetare en av de yrkesgrupper som har svårast att få ett jobb som matchar deras utbildningsnivå, enligt fackförbundet Akademikerförbundet SSR.

Vi har idag en allvarlig akademikerbrist i Sverige. Samtidigt finns det väldigt många utlandsutbildade akademiker som inte har jobb eller jobbar i yrken de är överkvalificerade för. Detta är ohållbart både för den enskilda och för samhället i stort. Därför vill vi förbättra matchningen bland annat genom samarbetet med Yrkesdörren, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Den ideella mångfalds- och mötesplattformen Yrkesdörren matchar nya och etablerade svenskar inom samma bransch. Syftet är att hjälpa utlandsfödda svenskar att bygga upp ett professionellt kontaktnät, eftersom 7 av 10 jobb i Sverige förmedlas med hjälp av kontakter. Målet är att synliggöra den kompetens som personer med utländsk bakgrund har och i förlängningen öka arbetsgivares tillgång till arbetskraft.

Genom samarbetet når vi ut till Akademikerförbundets SSR:s 70 000 medlemmar som kan öppna dörrar inom en stor mängd olika yrken, det kommer vara till stor nytta för alla utlandsfödda som behöver hjälp att både förstå och komma in på arbetsmarknaden! Vårt gemensamma mål är att skapa en folkrörelse av dörröppnare, säger Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare för Yrkesdörren.

Samarbetet lanseras officiellt imorgon, 8 november, i Stockholm genom en middag och show med komikern Özz Nûjen. Under kvällen finns även Yrkesdörren på plats för att berätta om verksamheten. Upplägget turnerar sedan vidare till Norrköping och Gävle. Förbundets medlemmar har redan nu fått möjlighet att anmäla sig som dörröppnare, vilket innebär att de matchas med en ny svensk inom samma bransch. De par som mötts genom Yrkesdörren får möjlighet att kostnadsfritt gå tillsammans på turnékvällarna.

Bakom initiativet Yrkesdörren står Axfoundation, Antonia Ax:son Johnssons stiftelse för hållbar utveckling. Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund för samhällsvetare. Medlemmarna i förbundet är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare. Förbundet är partipolitiskt obundet men tar ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, möjligheter till utbildning och professionell yrkesutövning och har drygt 70 000 medlemmar.

För mer information och tider om turnékvällarna, se här: https://akademssr.se/typ/kalender

Läs mer om samarbetet och anmäl dig själv för ett möte genom Yrkesdörren:
https://www.yrkesdorren.se/akademssr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig Yrkesdörren, 072-540 54 00, maureen.hoppers@axfoundation.se
Ursula Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SRR, 070-622 96 05, ursula.berge@akademssr.se

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.