Pressmeddelande -

QBRANCH: FORTSATT GOD TILLVÄXT UNDER KVARTAL 1 2008

Året började bra för Qbranch. Omsättningen ökar till 112,2 MSEK (81,4) och rörelseresultatet (EBITDA) blev 14,6 MSEK (10,3). Detta ger en vinstmarginal på 11,5 procent.

Under kvartalet har Qbranch tagit nya outsourcingordrar och fortsätter att utveckla verksamheten med många nya medarbetare.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Engerby, VD Qbranch AB, tel 073-2312230, ulf.engerby@qbranch.se
Peter Ryman, CFO Qbranch AB, tel 073-2312282, peter.ryman@qbranch.se
Anders Harling, Marknadschef Qbranch AB, tel. 073-2312232, anders.harling@qbranch.se

......................................................................................................................
Qbranch mission är att få IT att fungera. Qbranch hjälper företag med fullskalig IT-outsourcing, webbdrift, kapacitetstjänster och konsultativa specialisttjänster. Bolaget finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och är idag ca 500 personer. Qbranch finns representerade på tillväxtlistor över Sveriges snabbast växande företag samt på Great Place To Works "Sveriges Bästa Arbetsplatser". Qbranch har fyra egna serverhallar som är laddade med "Bra Miljövalsmärkt El" i samarbete med GodEl och Svenska Naturskyddsföreningen.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterat innehåll