Pressmeddelande -

RIKSBYGGEN UTÖKAR SAMARBETET MED QBRANCH

Qbranch har utökat leveransen för Riksbyggen avseende Virtualisering och Storage. Avtalet tecknas på tre år och affärsvärdet är initialt cirka 4 Mkr.

Avtalet innebär att cirka 30 av Riksbyggens totalt 100 servrar succesivt kommer att flyttas till en virtualiserad miljö hos Qbranch innan Q1 2009. Initialt är det 24 produktionsmaskiner som flyttas till den virtuella miljön fördelat på två fysiska servrar. Vidare sätts fem servrar upp för test och utveckling. Projektet innefattar även att Riksbyggen kommer att lämna sin nuvarande Storage-plattform för att köpa Storage som tjänst av Qbranch.

Målet är att kunna virtualisera merparten av Riksbyggens totala serverpark. Qbranch ansvarar sedan tidigare för drift och support av Riksbyggens IT-miljö.

- Qbranch har kommit med en prisbild som passar väl in i vår struktur och vi är överlag nöjda med dagens leverans och tror att de kommer att kunna göra ett bra jobb även i det här fallet, säger Amir Chizari, IT-arkitekt på Riksbyggen.

Avtalet innebär att Riksbyggen kommer att kunna anpassa sin miljö efter sina behov, det vill säga köpa IT på kran. Riksbyggen slipper även att binda kapital i hårdvara då allt köps som tjänster.

- Då vi köper både Virtualisering och Storage som tjänster från Qbranch kommer vi få bättre kontroll på våra IT-kostnader samt möjlighet att enklare fördela kostnaderna per faktiskt system. Vi räknar med att få en högre flexibilitet, en högre tillgänglighet samt att så långt det är möjligt eliminera Single Point of failure. Vi ser också en fördel i att uppsättningen av test- och utvecklingsmiljöer kommer gå snabbare och resultera i miljöer så gott som identiska med produktionsmiljön, säger Amir Chizari.

- Servervirtualisering och Storage är några av av Qbranch snabbast växande tjänsteområden och vi är glada över att Riksbyggen valt dessa lösningar som innebär en mer flexibel IT-miljö för deras del, säger Jacob Pontén, vice vd Qbranch i Stockholm.

Mer information:
Anders Harling, Marknadschef Qbranch AB, tel. 0732-312 226

......................................................................................................................
Qbranch mission är att få IT att fungera. Qbranch hjälper företag med fullskalig IT-outsourcing, webbdrift, kapacitetstjänster och konsultativa specialisttjänster. Bolaget finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och är idag ca 500 personer. Qbranch finns representerade på tillväxtlistor över Sveriges snabbast växande företag samt på Great Place To Works "Sveriges Bästa Arbetsplatser". Qbranch har fyra egna serverhallar som är laddade med "Bra Miljövalsmärkt El" i samarbete med GodEl och Svenska Naturskyddsföreningen.

Ämnen

  • Företagande

Axians stödjer företag och organisationer inom privat och offentlig sektor, operatörer samt systemleverantörer med deras IT- och telekominfrastruktur i den digitala transformationen.

Axians i Norden består av cirka 450 IT- och telekomproffs och är en del av det internationella nätverket Axians som är en av de stora internationella aktörerna inom Information and Communication Technology (ICT). www.axians.se | info@axians.se

Axians är miljöcertifierat enligt ISO 14001 | Axians är informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 27001:2013

Axians är ett varumärke inom VINCI Energies. www.axians.com
Axians internationellt: Omsättning 2 miljarder EUR // 9,000 anställda // 22 länder