Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké januari-december 2003

Videotillväxt trots negativa valutaeffekter Nettoomsättningen uppgick under perioden till 624 Mkr (670). Rörelseresultatet uppgick till 1 Mkr (40). Resultatet före skatt uppgick till 8 Mkr (51). Resultatet efter skatt uppgick till -3 Mkr (36). Resultatet per aktie uppgick till -0,04 kr (0,52). Fortsatt omsättningstillväxt Video: 18 procent. Ytterligare information kan erhållas av Ray Mauritsson, verkställande direktör, 046-272 18 00, Jörgen Lindquist, CFO, 0708-90 18 08 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, 0708-90 18 29.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Kristina Tullberg

Presskontakt Marketing Manager Norden +46 (0) 46 272 18 72 Välkommen till vår hemsida

Lena Hedén

Presskontakt PR Manager, Products & Technologies +46 46 272 18 00 Välkommen till vår hemsida

Margareta Lantz

Presskontakt IR & Corporate Communications Manager +46 46 272 18 00 Välkommen till vår hemsida