Nyhet -

Fredrik vill ena vården

iProfil: Som sjuksköterska mötte Fredrik sjuka barn och utsatta föräldrar. Tidigt såg han möjligheten att underlätta, genom telemedicin. Idag kombinerar han kunskaperna passionerat.

Det går inte att ta miste på vad Fredrik Lennartsson brinner för, när han berättar om sitt arbete genom åren. ”Rynkorna vid ögonen är enbart erfarenhet, inget annat” säger han vid 47, och tycker att han äntligen har en möjlighet att använda all den där erfarenheten för att göra vården bättre för dem den berör. Och då tänker han både på patienterna som han ömmar så mycket för och för personalen som vill så mycket, trots slimmade organisationer.

Fredrik har många strängar på sin lyra. Sedan han var färdig sjuksköterska 1992 har han hunnit skaffa specialistutbildning både som barnsjuksköterska och som distriktssjuksköterska och dessutom läst hälsoinformatik.

– Mitt fokus har hela tiden varit att göra det bättre för verksamheten, har jag insett med åren. Sedan vill jag också ständigt lära nytt och det gör jag i mitt jobb. Och samtidigt har jag väldigt roligt.

Även om han verkar som fisken i vattnet som verksamhetskonsult så har han faktiskt redan haft sitt drömjobb en gång. Det var på Astrid Lindgrens barnsjukhus och ett pilotprojekt med avancerad barnsjukvård i hemmet.

– Vi var först i världen med koncepet att behandla alla möjliga sorters sjukdomar hos barn i hemmet. Då fick jag möjlighet att testa telemedicin, vi prövade att skicka journaldata via telefon fast det tog för lång tid och vi använde GPS-positionering som blev jättedyr. Men att datorn var ett bra hjälpmedel för vården gick inte att ta miste på, berättar Fredrik som minns att det gick att ta fyra bilder med den 2,5 kilo tunga digitalkameran innan det var dags att byta batterier.

Men även när han berättar om teknik och verksamhet så grundar sig Fredriks berättelse för ömmandet för de unga patienterna, och föräldrar som led av sina barns sjukdom. Omhändertagandet har alltid funnits med genom livet, med mamma barnsköterskan som förebild, liksom pappa bonden som alltid visat på vikten av respekt för djur och natur.

– Att det blev barnsjukvård från början berodde på att jag är rädd för döden, faktiskt. Där dör det minst antal personer. Men när barn dör är det istället etter värre. Jag har sett barn dö i min eller föräldrarnas famn. Då önskade jag alltid att jag hade mer erfarenhet. Men det viktigaste i de där lägena är att bara vara och finnas där.

Vården i hemmet kunde handla om vård av nyfödda som behövde sola eller få syrgas men också fall med bland annat brännskador, nutritionsstörningar och terminalvård. Fredrik fick sedan möjlighet att stödja annan vårdpersonal att använda datorn och började på Danderyds sjukhus som systemadministratör. För kvinnokliniken ansvarade han tillsammans med två kolleger för 200 datorer, 400 i personalen och ett 30-tal program. Till sin hjälp hade de teknisk support.

Det upplägget tror jag fortfarande är det bästa för hälso- och sjukvården: Att man har en systemadministratör på plats, nära slutanvändaren. Systemadministratören har en bred kompetens och finns nära verksamheten. Och att det finns teknisk support att ta till.

I början hade han och kollegerna mycket kontakt med teknikerna. Senare löste de det mesta själva när enkla fel uppstod. Snart började han också arbeta som förvaltare för programmet Obstetrix, förlossnings- och mödravårdens databaserade journalsystem. Med detta kom Fredrik återigen att gå i bräschen genom att projektleda den första svenska konsolideringen av databaser mellan sjukhus, inklusive privata vårdgivare, i Sverige. Då gick elva vårdinstitutioner i Stockholms läns landsting ihop samtidigt

– Det var väldigt mycket jobb. Idag är jag stolt över att jag har gjort det. Konsolideringen blev också Sverigestandard inom obstetriken.

Då, liksom det är högaktuellt nu, handlar det om att skapa enhet för hur verksamheten går tillväga i sitt arbete.

– Nyckeln är att ensa journaltermer, begrepp och roller. Att en barnmorska betyder samma sak överallt. Och att man kommer överens om konfigurationer, hur programmet används och hur man lägger upp organisationen.

Sedan i våras arbetar Fredrik ånyo som projektledare för konsolideringsarbete av Obstetrix, nu i sin nya roll som verksamhetskonsult för B3IT Healthcare, på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Men innan dess hann han jobba i många år för Siemens och Cerner, världens största it-leverantör för hälsa och sjukvård, i en mängd roller. Bland annat med business intelligence, testchef, produktchef och projektledare. Men ju mer Fredrik berättar om sin bakgrund, desto mer kryper fram: Om frustrationen över handskrivna journalanteckningar på barn- och ungdomspsykiatrin som fick honom att göra en egen journalmall i ett vanligt worddokument för att underlätta arbetsflödet, även om han bara arbetade där ett halvår. Om studierna i hälsoinformatik på fritiden. Överhuvudtaget förefaller Fredrik vara all in, när det gäller. Och i dagsläget är det de egna barnen som får all hans fritid.

– Jag försöker vara med dem så mycket som möjligt, säger han och berättar gärna om stunderna tillsammans med Buster och Tintin vid pianot där de sjunger tillsammans.

Åren med alla barn i arbetet har gett honom en trygg bas att vila i när det gäller det föräldraskap han så länge längtade efter. Idag delar han och barnens mamma smidigt och aktivt på allt kring barnen, även om de inte bor ihop.

– Vi vuxna måste våga sätta gränser för barn. Det är barnens uppgift att försöka trampa över dem. När vi visar att vi håller den där gränsen, lär sig barnen att de kan lita på oss. Men också med små barn behöver vi förklara varför och motivera varför vi gör på ett särskilt sätt.

Kanske kan man dra en parallell till verksamhetsutveckling: Man måste förklara, få alla i verksamheten att förstå varför man gör något.

– Och så måste man våga tänka nytt. Man kan heller inte vänta på konsensus. Vi kan inte vänta in alla. Vi måste arbeta för att göra vården effektiv. Och för att uppnå saker som att kunna ta fram statistik som hjälper oss att förutspå kommande skeenden för att vårdpersonalen ska få tid med patienterna. Det kan inte vänta.

ANNA HAGNELL
anna.hagnell@b3it.se

Fredrik Lennartsson
På B3IT Healthcare:
Sedan i mars verksamhetskonsult med uppdrag för Västra Götalandsregionen att konsolidera Obstetrix
Ålder:
47 år
Bor:
I Årsta i Stockholm. Uppvuxen på en bondgård i Broby, utanför Kristianstad.
Familj:
Barnen Buster, 9 och Tintin, 4 som han delar vårdnaden om tillsammans med deras mamma/bästa vännen Charlotte
Utbildning:
Sjuksköterska med specialistutbildning inom barnsjukvård och som distriktssjuksköterska. Hälsoinformatik.
Fritid:
Vara med barnen. Går gärna på konserter med ”alternativ popmusik”. Löptränar med lillasyster Annika varje vecka. Vandring. Livslång passion för resor och rekommenderar gärna resor djupt in i djungeln i Amazonas: ”Men det gäller att hålla sig framme vid duschen, för kommer man sist är kallvattnet slut och då går det inte att duscha….”
Det visste du inte om Fredrik:
Har varit på turné tillsammans med en svensk flickkör i Australien.
Kontakta Fredrik på:
 fredrik.lennartsson@b3it.se

Ämnen

 • Hälsoorganisationer

Kategorier

 • b3 healthcare consulting ab
 • journaltermer
 • ensa
 • ena
 • sjuksköterska
 • barnsjukvård
 • fredrik lennartsson
 • framtidens vårdinformationsmiljö
 • e-hälsa
 • förändringsledning
 • projektledning
 • annette mårdbrink
 • journal
 • patientinformation
 • it i vården
 • ehälsa