Pressmeddelande -

B3IT stöder TechEq som syftar till en mer jämställd IT-bransch

TechEq logo

TechEq är ett nytt initiativ där Sveriges IT- och teknikföretag samarbetar för att förbättra jämställdheten inom branschen. Tillsammans skärskådar vi vad vi gör, vi lär oss av varandra och vi delar med oss av våra erfarenheter. 

Hur är läget hos B3IT?

B3IT har idag mer än 25% kvinnliga medarbetare och vi har även 25% kvinnor i den centrala ledningsgruppen samt två kvinnliga VD:ar i våra dotterbolag, B3IT Ledning och B3IT Göteborg.

- Vår ersättningsmodell är också helt lika för killar och tjejer och personalomsättningen i koncernen ligger på låga 8%, vilket vi ser som ett tydligt tecken på att våra medarbetare trivs och har en god balans i livet, säger Claes Wiberg, vice VD och HR-chef på B3IT.

Det betyder att vi på B3IT redan kommit en god bit på vägen både vad gäller rekrytering, ledarskap, ersättning och företagskultur, men självfallet är vi inte nöjda utan ser fram emot att arbeta vidare med dessa frågor och utbyta erfarenheter med andra bolag inom TechEq. 

Detta är TechEq

TechEq är ett nätverk som har initierats av MTGx, Netlight, Tieto och Tritechoch stöds nu av allt fler företag i IT-branschen, som åtagit sig att följa the TechEq Aggreement. Detta innebär i korthet följande:

Arbeta
Vi lovar att aktivt sträva för en jämnare fördelning av kvinnor och män i företaget, på tekniktjänster så väl som administrativa tjänster, för företaget i helhet såväl som på avdelnings-, grupp- eller projektnivå. Vi lovar att fortsätta att anstränga oss, att inte glömma bort eller nöja oss.

Samarbeta
Vi lovar att dela med oss av vårt arbete, av metoder, insikter och resultat, till andra med samma strävan. Vi lovar att sätta vårt arbete mot öppenhet före inbördes tävlan. Vi tror att den förändring vi tillsammans kan åstadkomma är viktigare än våra olikheter.

Räkna
Vi lovar att våga räkna andelen kvinnor på olika nivåer i företaget och inte nöja oss med en övergripande uppskattning. Vi lovar att utvärdera resultaten och stå för dem, och att använda dem i vårt kontinuerliga arbete för en mer jämställd arbetsplats.

Läs mera här om TechEq


Ämnen

  • Jämställdhet

Taggar

  • b3it
  • it
  • it-konsult
  • jämställd

Regioner

  • Stockholm

Om B3IT

B3IT startade 2003 med ambitionen att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag. Med en tydlig satsning på seniora konsulter inom IT och management har vi vuxit raskt med fokus på marknadens mest krävande kunder. Idag erbjuder vi konsulttjänster inom kompetensområden som IT Management, Systemutveckling, Databas, Telekom, Mobilitet, Healthcare, Infrastruktur, Test- och Kvalitetsledning samt Digitala kanaler.

B3IT verkar antingen under eget projektansvar eller som lednings- eller expertförstärkning i uppdragsgivarens organisation. 

B3IT har idag 232 anställda och under 2013 fick vi vår femte DI Gasell-utmärkelse. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. För mer information, vänligen besök: www.b3it.se

 

Presskontakt

Rolf Kolmodin

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)8 - 410 143 40