Pressmeddelande -

Stimulera ditt barn redan i magen?

Det finns mycket forskning kring de positiva effekterna av att stimulera foster under graviditeten genom till exempel att spela musik eller att föräldrarna läser och sjunger för sitt ofödda barn. Nu har BabyPlus kommit till Sverige med syfte att stärka fostrets inlärningsförmåga redan i livmodern.

Att stimulera foster har förekommit i alla tider, till exempel finns en lång tradition av sång och rytmisk dans för gravida kvinnor i olika stammar i Polynesien, Afrika och Asien. När Sony Walkman introducerades på marknaden på 80-talet började ett stort antal blivande föräldrar världen över att sätta hörlurar med musik på de gravida magarna. Detta leder till positiva rapporter om fosterrörelser och gynnsamma effekter på bebisarna.

Ljud som passerar genom magen sänks med ca 35 decibel och fostervattnet dämpar vidare ljudet, det blir därför svårt för fostret att uppfatta komplex musik och sång. Miljön i livmodern är också högljudd då fostret hör sin mammas blodomlopp konstant på en nivå av 95 decibel, vilket ungefär motsvara ljudet av en motorcykel. Forskning visar dessutom att enkla och repetitiva mönster underlättar inlärning på ett effektivare sätt.

Nu finns BabyPlus i Sverige. BabyPlus® är en ljudåtergivande apparat med en serie på 16 lektioner av ett naturligt ljud som liknar mammans hjärtslag, med syfte att stärka fostrets inlärningsförmåga redan i livmodern. Fostret kan mycket tydligt höra dessa återkommande lektioner i livmodern och lär sig att särskilja mellan hjärtljudet som kommer från mamman och ljudet från BabyPlus. Med andra ord har lärandet börjat. BabyPlus introducerar barnet till en sekventiell inlärning och bygger på naturliga rytmer i dess naturliga miljö.

Föräldrar som använt BabyPlus rapporterar att barnen är mer avslappnade och alerta vid födseln. De når milstolpar i sin utveckling tidigare och är mer öppna och lyhörda för sin omgivning. Senare i livet visar barnen på större självständighet och kreativitet och är mer mogna att börja skolan. Fungerar det då? En oberoende klinisk studie, genomförd av Mikhail Lazarev[1] visar att barn som stimulerats med BabyPlus i genomsnitt uppnår olika milstolpar, såsom att peka ut kroppsdelar 35 % snabbare än kontrollgruppen[2].

Kundcitat: "Like any parent, we want our son to have every advantage and benefit we can give him. BabyPlus helps us do that" Shannon Miller, Olympic Gold Medalist.

Läs mer på www.babyplus.se

Ca pris 1295 kr inklusive moms.

För frågor eller möjlighet att bli återförsäljare, kontakta:

Maria Sfaiter

maria@babyplus.se

0736-32 47 33

Länk till pressmeddelande: http://www.babyplus.se/start/press.html

[1] M.D., Ph.D., Chief, Children’s Health Laboratory, Center for Rehabilitative Medicine, Russian Ministry of Health, Professor, International Academy of Sciences and Arts, Moscow

[2]läs hela studien på  http://www.babyplus.se/start/oberoende-studie.html

Relaterade länkar

Ämnen

  • Friskvård

Kategorier

  • gravid; graviditet; stimulera foster; förbättrad inlärningsförmåga; barn; vänta barn;

MuMix har exklusiva distributionsrättingheter för BabyPlus i Sverige.