Pressmeddelande -

Hälsosam Golf - äntligen möjlig!

Välkommen till världens hälsosammaste svingmetod - Free-Release metoden

Denna metod bygger på Free-release golfskon, en världsnyhet inom golfsporten som kommer att göra ditt golfspel bättre och framförallt mer hälsosamt.
"Free-release" betyder på svenska "fri sving efter Impact", det vill säga "svinga utan att stöta på några biomekaniska motståndskrafter".
Vår Free-Release svingmetod - fullständigt förklarat i vår nya Free-Release DVD "Power Axis" - skapar grunden för en ny sorts sving. Denna sving bygger på den gamla svingens hörnstenar.

När United Golfers utvecklade Free-Release metoden tittade de på vilka delar av kroppen som påverkades i den vanliga framsvingen och kom fram till att golfaren jobbar mot kraftiga anatomiska motstånd. Allt som allt har de identifierat „5 motstånd" i golfarens kropp. Med Free-Release metoden har de hittat en väg att kunna ersätta dessa „5 motstånd" med endast en fri rörelse. Via denna „Power-vrid-rörelse" kan man svinga utan att stöta på några biomekaniska motståndskrafter - helt enkelt "Free-Release".

Dessutom skapar United Golfers med Free-Release metoden biomekanisk harmoni. De har lyckats eliminera den förvridna och böjda ryggraden, som fram tills i dag har lett till stora, skadliga belastningar på kroppen.

Från den passiva höftvridningen till den aktiva höftvridningen enligt Free-Release-metoden: Tiger Woods gav i Golf Digest ett bra råd:„Speed up your hips!", på svenska: „tryck på i höftvridningen".
Golfaren skall såmed använda sig aktivt av höftvridningen. Det är logiskt och för alla tydligt att kraften då inte skall komma från rotationskrafterna i överkroppen och klubban. Varför?
En sådan golfsving leder till att höftrotationen uppstår passivt via yttre rotationskrafter. Mycket mer effektivt är det därför att genom aktiv höftrotation använda sig av de stora muskelgrupperna i benen. Rörelsen initialiseras i slutet av baksvingen med hjälp av höger stortå.
Den stora fördelen ligger i att man med hjälp av Free-Release metoden inte längre behöver hamna i det mycket belastande och skadliga bakåtläget i finishen.

Även stressen på det främre knäet minimeras avsevärt, då man vrider fritt över mitten av Free-Release golfskon. Även elitidrottsmän som Tiger Woods, kommer med hjälp av Free-Release metoden, att kunna förbättra och stabilisera sin sving ytterligare.
Till det kommer att hela rörelsen blir betydligt mer hälsosam, då t.ex. belastningen på främre knäleden bevisligen minimeras med 99 %. Spelare, som t.ex. Tiger Woods, som redan har fyra tuffa knäoperationer bakom sig, skulle komma att uppskatta denna biomekaniska avlastning som Free-release golfskon ger.

Den hypermobila kroppstyngdpunkten blir till vridcentrum (Balance 1)
Som grädden på moset har United Golfers med Free-Release svingmetoden lyckats fixera den tills nu hypermobila kroppstyngdpunkten i ett stabilt vridcentrum.
Denna förbättring av svingkvaliteten blir möjlig genom enkla "upgrades".
Du kommer att bli överraskad hur din golfsving med Free-Release metoden kommer att bli betydligt enklare och dina slag kommer att öka i precision.
Sist men inte minst, tilltar även längden på dina slag.
För första gången i din golfkarriär, kommer du att kunna frigöra de krafter som tills nu har bromsats av de „5 motstånden" i din kropp.
Skaderisken avtar med faktorn 1000.
Det vill säga: Att spela golf enligt Free-Release metoden och med insats av vår Free-Release golfsko innebär, att din golf blir mycket mer hälsosam.
Detta försäkrar inte bara läkare och specialister utan även oberoende vetenskapligt belagda mätningar och undersökningar.
Vid många av de demodagar och svingfittings som vi genomför, stöter vi alltid på golfspelare som säger: "men jag vill ju inte ställa om min sving!".
Vi försäkrar att Free-Release metoden inte kommer att ändra din golfsving utan vi kommer endast, med hjälp av speciella rörelsescheman och fotpositioner att uppgradera den.

För mer information:

Kontakta BalanceGolf Skandinavia HB

Erik Blomqvist (Master Instructor Free-release - Golffrågor)

070-858 46 55

Magnus Häggbom (Leg. Naprapat - Hälsofrågor)

0703-359 357

www.balancegolf.se

info@balancegolf.se

Ämnen

 • Undervisning, lärande

Kategorier

 • golfskor
 • golfsving
 • belastningsskador
 • broskskador
 • rygghälsa
 • rygg
 • balans
 • balance
 • golfmässan i malmö
 • golftränare
 • golftips
 • knäskador
 • Free-release Golfsko
 • Free-release Utbildnings DVD
 • golf