Pressmeddelande -

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet i företagens respektive åtaganden har Balfour Beatty Rail och Strukton Rail för avsikt att samordna personella och maskinella resurser.  

Samarbetet syftar också till att bättre kunna tillgodose kundernas behov av tillgängliga resurser till de olika regionala åtagandena som företagen har. Samarbetet stärker båda företagen exempelvis vid entreprenadstarter innan man har hunnit etablera ett projektteam på plats, eller vid produktionstoppar. Både Balfour Beatty Rail och Strukton Rail har såväl underhållskontrakt som nybyggnadskontrakt runt om i Sverige och har ett behov att snabbt och kostnadseffektivt komplettera sina egna resurser med externa förstärkningar. 

Balfour Beatty Rails VD Magnus Jonasson kommenterar: ”Vi ser stor potential i detta samarbete. Främst kommer vi att kunna optimalt nyttja varandras resurser där de finns tillgängliga på nära håll. Kostnaden för att till exempel förflytta maskiner upp och ned i Sverige är mycket hög och genom ett samarbete kan vi nyttja våra resurser på ett mycket effektivare sätt och därmed minska klimatpåverkan. Likaså kommer vi att kunna låna personella resurser av varandra vilket blir en typisk win-win situation, vi ser möjligheterna till detta i våra nya åtaganden i Västra Götaland där vi har start av våra drift & underhållsinsatser i september avslutar Magnus Jonasson.  

Strukton Rails VD Robert Röder kommenterar: ” Vi har en starkt växande marknad men tyvärr stor brist på resurser av både maskiner och personal i hela Europa – alla goda krafter måste därför samverka. Dessutom kommer båda våra företags medarbetare att gynnas av detta genom att de kan få möjlighet att i större omfattning arbeta nära hemmet – vilket säkerligen kommer att uppskattas, avslutar Robert Röder.”.

 

Slut

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • balfour beatty
  • balfour beatty rail
  • best-arbeten
  • drift & underhåll av järnväg
  • infrastruktur
  • järnväg
  • järnvägsinstallation

Regioner

  • Skåne

Om Balfour Beatty Rail:
Balfour Beatty Rail*) är en internationell järnvägsgrupp (med ca 6 100 medarbetare) och har aktivitet i framförallt Europa. Huvudkontoret är beläget i England. I Sverige finns Balfour Beatty Rail AB etablerat sedan år 2000 och idag har företaget drygt 300 medarbetare och en årlig omsättning på ca en miljard kronor.  Verksamhetsinriktning består av projektering, ny- och ombyggnation samt underhåll av järnvägsanläggningar och företaget kan leverera allt från enskilda produkter till kompletta totalentreprenader. Huvudkontoret finns i Västerås, därutöver finns ett antal fasta kontor från Vännäs i norr till Ystad i söder. Kompetensen inom företaget spänner över järnvägens samtliga teknikgrenar: bana, elektrifiering & kraftförsörjning samt signal & telekommunikation. Kunderna finns bland svenska banförvaltare inom områdena: fjärr-, pendeltrafik och industrier och målsättningen
är att bedriva verksamheten på ett säkert och miljövänligt sätt samt uppnå hög kvalitet och kundtillfredställelse.
*) Balfour Beatty Rail ingår i bygg- och anläggningskoncernen Balfour Beatty som har 52 000 medarbetare och omsatte år 2009, 117 miljarder kronor

Strukton Rail är ett europeiskt järnvägsteknikföretag med fokus på drift och underhåll samt järnvägsprojekt som ny och ombyggnad. Likaså är OPS-projekt (offentlig-privat samverkan) för byggande av ny infrastruktur, en av Strukton Rails prioriterade verksamheter. Strukton Rail bedriver verksamhet i sex länder; Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien. I Italien är Strukton Rail delägare i CLF (Costruzioni Linee Ferroviarie) som bygger höghastighetslinjer. Koncernen har ca 3 200 medarbetare och omsätter nära 5,3 miljarder kronor. Svenska Strukton Rail AB har flera stora underhållskontrakt med Trafikverket och Storstockholms lokaltrafik (SL) som kunder. 2009 omsatte Strukton Rail AB 1 miljard kronor med hjälp av drygt 450 anställda.