Pressmeddelande -

Hostingbolag ingår samarbete för att främja framtidens digitala tjänster

City Network och Ballou Hosting Intelligence ingår samarbete för att gemensamt främja morgondagens digitala tjänster. De bägge hostingbolagen, som båda har sitt säte i Karlskrona, har tagit ett strategiskt beslut om ett utbyte av tjänster för att därigenom på ett affärsmässigt sätt kunna dra fördel av varandras styrkor och möta framtidens kapacitetsbehov.

Genom att dra nytta av och bygga vidare på den infrastruktur och kapacitet som City Network redan har, både i Sverige och ute i Europa, skapar företagen enorma fördelar och förbättrad kvalitet för sina kunder.

- Vi minskar vår sårbarhet samtidigt som vi kommer kunna tillhandahålla en betydligt ökad kapacitet vilket verkligen stärker oss inför framtiden, säger Ballous teknikchef Daniel Gullin. Vår tidsplan är att vi i slutet av januari kommer vara färdiga med omkopplingen och kunna dra nytta av den här infrastrukturen, fortsätter Daniel.

- Att ständigt hänga med och tillhandahålla den kapacitet och säkerhet som våra kunder kräver är förstås oerhört viktigt för både oss och våra kunder. Vi är övertygade om att framtidens digitala tjänster kommer kräva både mer kapacitet men också kvalitet. Att två bolag av denna kaliber samarbetar för att kunna möta efterfrågan är både oerhört roligt och nödvändigt säger Jonas Gustafsson, VD på Ballou Hosting Intelligence.

– Genom att agera tillsammans förändrar vi förhandlingsläget när vi upphandlar ny kapacitet och kompletterande tjänster, både i Sverige och ute i Europa. Därför tror vi också att ett närmre samarbete inom detta område kan vara till stor nytta även för våra övriga kunder i framtiden, säger City Networks VD, Johan Christenson.

Ämnen

  • Elektroniska affärer, kommunikation

Kategorier

  • infrastruktur
  • nätverk
  • samarbete
  • kapacitet
  • digitala tjänster
  • hosting

Ballou Hosting Intelligence levererar internetrelaterade driftstjänster. Ballou grundades 1997 och består idag av 20 medarbetare. Drifthall och kundtjänst finns i Karlskrona, dessutom finns ett försäljningskontor i Malmö. Kunderna finns över hela landet. 

Presskontakt

Jonas Gustafsson

Presskontakt VD 0455-612002