Gå direkt till innehåll
BAMA expanderar med ny fabrik i Finland

Pressmeddelande -

BAMA expanderar med ny fabrik i Finland

Med en starkt ökad efterfrågan på grönt och växtbaserat expanderar nu BAMA i Finland med en helt ny produktionsanläggning på 6 000 kvm. Den nya fabriken kommer att producera färdigskuren sallad, grönsaker och frukt för den finska retail- och foodservicemarknaden.

BAMA är Nordens ledande företag inom frukt och grönt, växtbaserat och färsk färdigmat, med flera starka varumärken i växande kategorier. Missionen är att skapa grön, ansvarsfull tillväxt genom färska och hälsosamma produkter, och genom samarbete i hela värdekedjan.

Med den nya anläggningen dubblar BAMA sin produktionskapacitet. Här skapas en effektiv och flexibel produktion med möjligheter att automatisera flera moment, både beredning av råvaror och packning. Utrymme finns att bygga ut fabriken ytterligare, för att kunna utveckla nya produkter eller att öka kapaciteten ytterligare.

– Det känns spännande och väldigt motiverande att få sätta igång det här projektet! Vi ser stora möjligheter för oss att stärka vårt kunderbjudande, både mot befintliga och nya kunder. Vi kommer att implementera kunskapen från våra produktionsanläggningar i Finland och Sverige där vi agerar inom flera segment, både convenience och det växtbaserade, säger Stefan Grahn, VD Bama Nordic.

Avtal för markköp och byggentreprenad undertecknades den 21 maj och byggstarten är planerad till slutet av augusti 2021. Den nya fabriken är strategisk placerad i staden Vanda, ett logistiskt centrum i Helsingforsregionen, nära flera av BAMAs kunder. Målsättningen är att kunna starta produktionen i januari 2023.

För mer information, kontakta:

Anette Dremo, Marknads- och Kommunikationschef, BAMA Nordic, anette.dremo@bama.se, +46 702658582

Ämnen


BAMA Nordic är en del av BAMA Gruppen AS, Nordens ledande frukt- och gröntföretag. Vi förser dagligvaruhandel, servicehandel och Food Service i Norden och Baltikum med växtbaserade alternativ, färdigskuren sallad och färdigmat. Bolaget har drygt 400 anställda som huvudsakligen är lokaliserade till de tre fabrikerna i Helsingborg, Lindesberg och Espoo, Finland.

Presskontakt

Anette Dremo

Anette Dremo

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef +46 702658582

Om BAMA Nordic

BAMA Nordic är en del av BAMA Gruppen AS, Nordens ledande frukt- och gröntföretag. Vi förser dagligvaruhandel, servicehandel och Food Service i Norden och Baltikum med växtbaserade alternativ, färdigskuren sallad och färdigmat. Bolaget har drygt 400 anställda som huvudsakligen är lokaliserade till de tre fabrikerna i Helsingborg, Lindesberg och Esbo, Finland.

BAMA Nordic
Torbornavägen 13 b
253 68 Helsingborg
Sverige