Pressmeddelande -

Banco rankar klimatsmarta och ansvarsfulla fonder på nytt fondtorg

Nu är det möjligt för Bancos kunder att samla hela fondsparandet på ett ställe och samtidigt få tillgång till de flesta fonder som finns tillgängliga i Sverige. På Bancos fondtorg finns ett unikt rekommenderat fondutbud om cirka 40 fonder. Där listas de fonder som Banco rekommenderar inom respektive kategori utifrån bedömningar baserade på, avkastning, placeringsinriktning, rating och ansvarsfullhet.

- På Bancos fondtorg finns det ca 600 fonder att välja mellan men vi lägger stor vikt vid att välja ut ett mindre antal som vi anser är de bästa fonderna i respektive kategori. Vi rekommenderar fonder utifrån bedömningar baserade på ansvarsfullhet, avkastning, placeringsinriktning och rating, säger Camilla Robinson Seippel, VD för Banco.

Det rekommenderade fondutbudet ger Bancos kunder ett unikt urval av fonder. I det rekommenderade fondutbudet ingår ansvarsfulla fonder, fonder från fondbolag som tar ansvar för miljön, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor samt klimatsmarta fonder.

- Banco är Sveriges ledande fondbolag inom ansvarsfulla placeringar och fondtorget är ett sätt att sticka ut hakan och utveckla denna position. I det rekommenderade utbudet har vi möjlighet att lyfta fonder som vi tycker presterar bra och som exempelvis är intressanta ur ett miljöperspektiv, säger Camilla Robinson Seippel, VD för Banco.

Två av de klimatsmarta fonderna som lyfts fram i det rekommenderade utbudet är Pictet Water, som investerar i företag verksamma inom vattensektorn, och SAM Smart Energy, som investerar i företag som är verksamma inom förnyelsebar energi eller bidrar till en effektivare energianvändning.

Fondtorget går att nå via www.banco.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • klimatsmarta fonder
  • ansvarsfullt sparande
  • miljöteknik
  • csr
  • sri
  • pri