Pressmeddelande -

Fyra av fem fondsparare: "Fondbolag ska påverka företagens etik"

En undersökning Banco låtit genomföra visar att hela 84 procent av spararna vill att fondbolag ska använda sitt ägarinflytande till att påverka företag att agera mer etiskt, och inte bara passivt förvalta pengarna. Det stora intresset gör att Banco nu förstärker arbetet med socialt ansvarsfulla investeringar. Sasja Beslik, en av Sveriges främsta experter på företags samhällsansvar (CSR), blir chef för en ny enhet som ska driva arbetet med aktiv påverkan i företagen man investerar i. Idag förvaltas 75 procent av Bancos fonder med etiska hänsyn, och vid sidan av småspararna märks också en ökad efterfrågan på etisk förvaltning bland institutionella investerare. Sasja Besliks viktigaste uppgifter på Banco blir att fördjupa ägardialogerna, vidareutveckla de etiska kraven på företagen och förbättra kommunikationen till fondandelsägarna om ägardialogerna. - Vi märker ett ökat intresse bland spararna för aktiv påverkan i frågor om socialt ansvar och därför är jag stolt över att Sasja Beslik kliver ombord på Banco. Han är bland de bästa i Sverige på området och hans kunskap och erfarenheter är mycket värdefulla när vi nu utvecklar vårt etikarbete. Jag är övertygad om att det är positivt för våra kunders avkastning på sikt, säger Tonika Hirdman VD för Banco. Sasja Beslik har tidigare arbetat som konsult inom CSR, med flera svenska och internationella företag samt Världsbanken som uppdragsgivare. Han har både arbetat i fält med sociala revisioner i Kina, Ryssland och Afrika och teoretiskt med att bygga upp strukturer för CSR i stora koncerner. Han har en bakgrund som frilansjournalist och krigskorrespondent i Kosovo. - Att etik lönar sig har jag sett många bevis på genom åren. I själva verket är ofta alternativkostnaden till ett etiskt beteende gigantiska för företagen, vilket också drabbar spararna. Jag känner starkt för Bancos aktiva engagemang att påverka företagen i rätt riktning och ser fram emot att driva arbetet vidare. Att bara ägna sig åt att svartlista företag är ett förlegat arbetssätt som sällan ger upphov till verkliga förändringar, säger Sasja Beslik. Sasja Beslik tillträdde sin tjänst i början av september och rapporterar direkt till VD Tonika Hirdman. Han är född i Bosnien och kom till Sverige 1993. Om undersökningen I linje med det ökade intresset för etik märks en positiv syn på etiska fonder. Hela 79 procent tycker att etiska fonder är en bra idé och 48 procent säger att de skulle överväga att köpa en etisk fond om de hade en summa pengar att investera idag. Undersökningen som utfördes av undersökningsföretaget Argument Idé och Analys genomfördes i slutet av förra året per telefon bland 500 svenska fondsparare i åldern 25-60 år. Flera fokusgrupper genomfördes också för att få en djupare förståelse för hur spararna resonerar. Pressbilder på Sasja Beslik finns tillgängliga på www.banco.se se Bildmaterial. För mer information, kontakta: Tonika Hirdman, VD Banco Tfn: 08-572 353 74, 070-423 53 74, e-post: tonika.hirdman@banco.se Sasja Beslik, chef etikanalys och socialt ansvarsfulla investeringar Tfn: 08-572 354 28, 070-423 54 28, e-post: sasja.beslik@banco.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans