Katastofövning i Helsingborg den 26 maj kl 09.00

Tid 26 Maj 2010 08:45 – 12:00

Plats Helsingborgs Godsbangården (mitt för Ramlösa pendelstation).

Pressmeddelande med ”hemligt” innehåll En fingerad järnvägsolycka kommer att inträffa i Helsingborg på morgonen onsdagen den 26 maj. Det är Trafikverket Järnvägsskolan i Ängelholm som arrangerar en övning tillsammans med polis och räddningstjänst. För att göra den här övningen så autentisk en verklig händelse som möjligt hålls klockslag och plats hemlig för de inblandade ända fram till dess ”olyckan” inträffar. Men för att underlätta massmedias arbetsplanering meddelas här förtroligt att övningen kommer att hållas vid hamnen invid Helsingborgs Godsbangården (mitt för Ramlösa pendelstation). Övningen inleds ca kl. 09:00 onsdagen den 26 maj och håller på till ca kl. 12:00. För att övningen ska bli så realistisk som möjligt för de medverkande är det ytterst angeläget att övningen hemlighålls även för dessa. Respektera vår strävan att hålla tid och plats hemlig! En pressinformation kommer att hållas kl. 08:45. Informationen lämnas i anslutning till olycksplatsen. Där möter övningsledare Bertil Dahlgren media, se vägbeskrivning nedan. Han bär en jacka med texten ”JÄRNVÄGSSKOLAN” på ryggen och på bröstet. På en namnbricka står det även ”Övningsledning”. Vägbeskrivning från stationen i Helsingborg: Kör söderut på Järnvägsgatan och fortsätt på Malmöleden. När ni har godsbangården på vänster sida tar ni av till höger (på kommande mot) in på Lagmansgatan (över järnvägen). Efter hundra meter när ni passerat järnvägen tar ni av till höger där ni även finner parkeringsplatser. På andra sidan gatan som heter Rännarbanan är övningsplatsen. På kursen finns den här gången representanter från, Veolia Transport Sverige, Trafikverket, Exova AB, Arlanda Express, DSB Köpenhamn, CargoNet AS, DSB FIRST, Railcare Danmark A/S, DSB Riskmanagement, MTR Stockholm, Alstom Trransport AB, Arriva Tåg AB Malmö. De 20 eleverna går sin utbildning på Järnvägsskolan i Ängelholm. Därför förläggs också katastrofövningen till regionen. Förra året skedde ”olyckan” på Helsingborgs godsbangård. Platserna varierar för att också den lokala räddningstjänsten och polisen ska få möjlighet att öva på ett realistiskt sätt. Välkommen! Frågor besvaras av: • Övningsledare: Bertil Dahlgren 070-532 52 17