Nyhet -

Gastric Bypass – hälsovinster och risker

Ungefär 5 000 personer gjorde en fetmaoperation förra året. Gastric Bypass är den vanligaste metoden. Peter Loogna är kirurg och arbetar med fetmaoperationer på Bariatric Center. På ett informationsmöte för allmänheten berättar han om hur operationen går till, vilka komplikationer en operation kan innebära och vilka positiva effekter operationen kan ge.

 

– Den enda riktigt effektiva behandlingen mot fetma är operation, säger Peter Loogna, kirurg på Bariatric Center. Men en operation, när man går in i människokroppen innebär också risker. Patienterna kan drabbas av infektioner, blödningar och blodpropp.

 – Vi kirurger är särskilt uppmärksamma på läckage, om det inte sluter tätt vid kopplingarna där vi har skurit och sytt. Efter operationen finns det också risk för sammanväxningar och därmed tarmvred.

Somliga känner sig frusna när de går ner i vikt. Andra känner sig torra i huden. Det förekommer också lätt håravfall bland patienterna.

 Hälsovinster
– Operation är en av de bästa behandlingarna som finns mot typ 2 diabetes och sömnapné.

 Blodtrycket brukar normaliseras, liksom blodfettsnivåerna.

 – Andra positiva effekter är att många patienter med migrän mår bättre, likaså patienter med psoriasis. Män och kvinnor som går ner i vikt har också lättare att få barn, säger Peter Loogna.

 Cirka 5 000 fetmaoperationer utförs per år, men behovet är ännu större. Bariatric Center är den största privata vårdgivaren med 800 fetmaoperationer förra året.

Fakta om Bariatric Center och fetmaoperation:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bariatric-center/document/list

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • gastric bypass
  • fetmaoperation
  • övervikt och sömnapné
  • övervikt och graviditet

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Bo Westman

Presskontakt VD, Bariatric Center Stockholm och Kirurgkliniken Stockholm AB

Relaterat innehåll