Gå direkt till innehåll
Johnny Ludvigssons Pris 2015 utdelat i Reykjavik

Nyhet -

Johnny Ludvigssons Pris 2015 utdelat i Reykjavik

På torsdagen den 21 april, vid the 51st Annual Meeting of Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) i Reykjavik, delades Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till framstående barndiabetesforskare i Norden ut till den danske forskaren och pionjären inom barndiabetesforskningen, professor Flemming Pociot vid Herlev Hospital i Köpenhamn.

Prisutdelningen har blivit en återkommande och uppskattad del av SSSDs årliga möte, och den påföljande prisföreläsningen framfördes av en uttalat glad och stolt pristagare. Priset består av ett diplom och en summa om 250.000 SEK som tilldelas pristagaren att användas till fortsatt forskning.

I Barndiabetesfondens priskommittés motivering till valet av pristagare nämns bland annat att "Professor Flemming Pociot, MD, har i stor utsträckning bidragit till hur man idag förstår typ 1 diabetes hos barn och ungdomar, dess genetik och patogenes. I djupgående studier av genetik, immunologi och epidemologi har professor Pociot under de senaste två decennierna bedrivit och publicerat forskning i fältets absoluta framkant", och att han genom sin forskning har "etablerat sig som en central figur i flertalet internationella forskarnätverk kring diabetes, och som ett av de största namnen inom aktuell typ 1 diabetesforskning världen över."

Professor Pociots föredrag "From T1D genetics to useful clinical information” berörde svårigheter kring och vikten av noggrannhet vid diagnosticeringen av typ 1 diabetes, och erbjöd en intressant exposé över forskningen inom området.

Prisutdelare var Barndiabetesfondens ordförande själv, senior professor Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitet.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Relaterat innehåll

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping