Gå direkt till innehåll
Annelie Carlsson tilldelas en halv miljon kronor från Barndiabetesfonden

Pressmeddelande -

Annelie Carlsson tilldelas en halv miljon kronor från Barndiabetesfonden

Sverige har näst efter Finland den högsta förekomsten av barndiabetes. Insjuknande i diabetes, typ 1 har fördubblats på 20 år och allt fler yngre barn utvecklar sjukdomen. Annelie Carlsson forskar på effekten av miljöförändringar med hypotesen att utvecklingen av sjukdomen styrs av miljöpåverkan på våra gener.

Barndiabetesfonden delade förra året ut 6 miljoner kronor till olika forskningsprojekt inom barndiabetes. Annelie Carlsson, forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund tilldelades 500 000 kronor för sitt forskningsprojekt som handlar om hur miljöförändringar påverka utvecklingen av diabetes typ 1.

- Effekterna av samspelet mellan olika gener och förändringar i miljön är idag okänd, säger Annelie Carlsson. I min forskning tittar vi om olika miljöfaktorer som har förändrats de senaste 20 åren ökar risken för om barn insjuknar i typ 1 diabetes. Vi undersöker om till exempel ökad tillväxt och övervikt samt ärftlighet för typ 2 diabetes också är en riskfaktor för att utveckla typ 1 diabetes.

Genom att använda en metod för att studera samspelet mellan typ 1 riskgener och även riskgener för typ 2 kommer det att bli möjligt att identifiera grupper av patienter där samma grupp av gener är viktiga. Barn med diabetes i BDD-studien som täcker in nästan 100 % av alla barnkliniker med nydiagnostiserade barn i Sverige, där över 4 500 barn idag ingår kommer att jämföras med barn som inte insjuknat i diabetes.

För mer information, kontakta:
Annelie Carlsson, forskare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, e-post: annelie.carlsson@med.lu.se
Lisa Hillerström, presskontakt Barndiabetesfonden, telefon: 0733-76 18 17 eller lisa@hgpr.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Barndiabetesfonden är en stiftelse och är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och föreningar. Barndiabetesfonden har ett 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Mer information: www.barndiabetesfonden.se.

Presskontakt

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 013-105690