Pressmeddelande -

Barndiabetesfonden anslår minst 22 miljoner kronor till forskningen 2019

Barndiabetesfonden har nu öppnat för ansökningar om forskningsanslag 2019, och utlyser i år minst 22 miljoner kronor i anslag till forskningen. I år väljer Barndiabetesfonden att lägga ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1 diabetes, då detta är den vanligaste formen som drabbar barn och ungdom. Vi välkomnar därför alla ansökningar som gäller typ 1 diabetes.

År 2018 delade stiftelsen ut 18,7 miljoner kronor, följt av 22 miljoner år 2019.

Ansökan är öppen för alla som bedriver vetenskaplig forskning i Sverige, som syftar till att lindra, förebygga eller bota diabetes hos barn och ungdom. Ansökningsformulär och instruktioner finns att tillgå via Barndiabetesfondens hemsida.

Inskickade kompletta ansökningar granskas och bedöms av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd, bestående av fem framstående forskare inom området, utifrån samma kriterier som används av det nationella Medicinska Forskningsrådet. Det borgar för att anslagen delas ut till forskningsprojekt av högsta kvalitet.

Under de senaste fem åren har man delat ut mellan 7 och 18,7 miljoner kronor per år, fördelat på mellan 25 och 34 beviljade forskningsprojekt.

Ansökningstiden pågår fram till 15 oktober, och beslut om utdelning tas i december 2019.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • barndiabetesfonden
  • typ 1-diabetes
  • forskning

Regioner

  • Skåne

Om Barndiabetesfonden:

Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Fonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

Barndiabetesfonden fokuserar på typ 1 diabetes och är idag Sveriges största finansiär av forskning om typ 1 diabetes. Förutom insamling till forskning så driver man projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade och deras familjer.För mer info, www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1 diabetes ökar i frekvens. Över 900 barn och minst lika många vuxna insjuknar varje år vilket gör sjukdomen till den absolut vanligaste livshotande obotliga sjukdom som drabbar barn. Typ 1 diabetes är en mycket allvarlig sjukdom som förkortar livet hos de drabbade. Enligt den senaste studien som publicerades i augusti 2018 förlorar flickor som insjuknar före 10 års ålder 18 levnadsår. Motsvarande siffra för pojkar är en minskad levnadslängd på 14 år.

Kontakter

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Relaterat innehåll