Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barndiabetesfonden delar ut 7,5 miljoner kr till forskningen

Den 7 december 2016 beslutade Barndiabetesfonden att tilldela 7,5 miljoner kronor i anslag till forskning kring diabetes hos barn och ungdom, i enlighet med rekommendationer från Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter 2016 års utlysning och ansökningsprocess.

Utlysningen såg 49 st kompletta ansökningar som vidarebefordrades till Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter utgången ansökningstid, och av dessa har nu 30 st projekt tilldelats anslag i storlekar från 53 570 kr till 616 070 kr.

De största anslagen går i första hand till forskning kopplad till stora och långsiktiga forskningsprojekt, som ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige), DiPiS (DiabetesPrediktion i Skåne), DiAPREV-IT (Diabetes Prevention – Immune Tolerance‎) och BDD (Bättre Diabetes Diagnostik).

Hela listan över projekt som beviljats anslag finns att läsa på Barndiabetesfondens hemsida under Forskning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer. Barndiabetesfondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

För mer infor: www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar. Över 900 barn och minst lika många vuxna i Sverige insjuknar varje år. Typ 1-diabetes är den absolut vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen som drabbar barn och unga i Sverige. Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Presskontakt

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Relaterat innehåll

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping