Gå direkt till innehåll
Dansk diabetesforskare erhåller Johnny Ludvigsson-priset

Pressmeddelande -

Dansk diabetesforskare erhåller Johnny Ludvigsson-priset

Idag presenterar Barndiabetesfonden mottagaren av Johnny Ludvigsson-priset 2013. Stipendiet på 250 000 kronor, för mest framstående barndiabetesforskning i Norden, tilldelas Jørn Nerup, professor och forskare vid Köpenhamns Universitet.

Motiveringen lyder:

"Jørn Nerups forskning har i hög grad format vår rådande förståelse av etiologi and patogenes för typ 1-diabetes. På 1970-talet påvisade han att det finns två olika typer av diabetes, typ 1 och typ 2, och att de är patogenetiskt skilda från varandra. Senare introducerade han "Köpenhamnsmodellen" för hur typ 1-diabetes utvecklas, vilket har haft stor betydelse för efterföljande forskning kring den process som leder till typ 1-diabetes. Hans grupp var den första som visade att cytokiner spelar en avgörande roll vid förstörelsen av beta-celler i sjukdomens tidiga utvecklingsskeden."

”Jørn Nerup’s  research has had a strong impact on our current understanding of the etiology and pathogenesis of type 1 diabetes  In the 1970’s he provided evidence that there are two pathogenetically distinct forms of diabetes, type 1 and type 2 diabetes. Later he introduced the “Copenhagen model” for the development of type 1 diabetes, which has stimulated subsequent research on the disease process leading to type 1 diabetes. His group was the first to demonstrate that cytokines play an instrumental role in beta-cell destruction during the early phases of the disease process.”

Jørn Nerup
erhåller därför priset för mest framstående barndiabetesforskning i Norden. Jørn Nerup arbetar idag som volontär, bland annat med att inrätta ett nationellt program för diabetesbehandling i Palestina. Han har tidigare tjänstgjort som adjungerad professor vid universiteten i Köpenhamn och i Lund.

Offentliggörande av pristagaren sker samma dag som Barndiabetesfondens ordförande och grundare Johnny Ludvigsson fyller 70 år.

För mer information, kontakta:

Lisa Hillerström, presskontakt Barndiabetesfonden, lisa@hgpr.se eller telefon: 0733-76 18 17

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Barndiabetesfonden är en stiftelse och får inget stöd från vare sig kommun, landsting eller stat. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och föreningar. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Barndiabetesfondens beskyddare. Det är enkelt att lämna ett bidrag! Besök www.barndiabetesfonden.se eller skänk 50 kronor genom att SMS:a HOPP till 729 29 för att stödja forskningen kring barndiabetes.

Presskontakt

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508
Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Överläkare/Senior professor Hedersordförande stiftelsen Barndiabetesfonden 0706-577 234

Relaterat innehåll

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping