Pressmeddelande -

ICA och Barndiabetesfonden krossar myter om kost, hälsa och typ 1-diabetes med nya boken "Himla gott, himla bra"

Genom en ny utbildningssatsning tillsammans med ICA Stiftelsen vill Barndiabetesfonden lära barn och unga att förstå sambanden mellan kost och hälsa. Boken Himla gott, himla bra väcker lusten att experimentera i köket för att ge barn och unga kunskap och inspiration till att vilja äta gott och bra.

Syftet med boken är att den ska inspirera barn och unga att äta gott och bra. Den faktaspäckade kokboken bjuder på ett 50-tal recept och en inspirerande introduktion till kost- och näringslära, men framförallt väcker den nyfikenhet och visar att bra mat är rolig och enkel att laga. Boken riktar sig till alla 10-15 åringar som har ett intresse av mat. Det är en bok som bör finnas i alla hem, där grunden för goda matvanor börjar.

Mat spelar en viktig roll i våra liv. Maten är ett sätt att njuta, att umgås med familj och vänner. Vad vi äter har också stor betydelse för hur vi mår. Detta är viktigt för alla människor att förstå, men ett måste för de barn och unga som lever med typ 1-diabetes. Forskningen har hittills inte funnit något samband mellan matvanor, livsstil och uppkomsten av typ 1-diabetes. Det finns även många myter kring vad man får och inte får äta, därför lanserar vi denna bok som ska krossa dessa myter och utbilda om sjukdomen, säger Karolina Janson, initiativtagare och författare av boken.

Boken ingår i ett utbildningspaket för landets skolor. Utbildningssatsningen som är finansierad av ICA Stiftelsen har ett tydligt mål – att krossa myter kring typ 1-diabetes som är kopplade till mat. 

Typ 1-diabetes drabbar 900 barn i Sverige varje år. Ingen botas och man vet inte varför närmare tre barn, och lika många vuxna drabbas varje dag. Trots det möts många barn och unga med sjukdomen av fördomar kopplade till mat. Därför har Barndiabetesfonden och ICA Stiftelsen gått samman i ett utbildningsinitiativ för att sprida kunskap och krossa myter kring sjukdomen. Initiativet riktar sig till barn och unga med information till skolor för att utbilda om kost, hälsa och vad typ 1-diabetes innebär.

Varje dag får nära tre barn typ 1-diabetes i Sverige, vilket gör den till den vanligaste livshotande och obotliga sjukdomen som drabbar barn och unga. Trots det är kunskapen om sjukdomen väldigt låg. Därför vill vi lära ut om sjukdomen i tidig ålder för att förändra bilden av typ 1-diabetes. Genom att öka kunskapen kan vi förbättra situationen för drabbade familjer och generera mer medel till den viktiga forskningen för att besegra typ 1-diabetes, säger Åsa Soelberg, Generalsekreterare Barndiabetesfonden.

Orsaken till typ 1-diabetes är okänd, men forskning säger att kosten är en viktig del av behandlingen. Därför krävs att en person med typ 1-diabetes har stor medvetenhet och kunskap om hur maten påverkar både blodsocker och hälsa för att kunna hantera egenvården av sjukdomen. Boken kommer därför delas ut gratis till barn och unga på diabetesmottagningar i landet. Himla gott, himla bra kommer säljas i bokhandeln from 19 juli där överskottet från försäljningen går till Barndiabetesfonden och forskning kring typ 1-diabetes.

Fakta om boken

Boken bygger på vetenskaplig forskning och baseras på Livsmedelsverkets riktlinjer och de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012). Ett flertal personer har bistått med sin expertis och kreativitet:

Johnny Ludvigsson, professor Linköpings Universitet,Mai-Lis Hellenius, professor Karolinska Institutet, Eva Örtqvist överläkare, med.dr. och Elisabeth Jelleryd, leg dietist Astrid Lindgrens barnsjukhus. Paula Frösell, leg. dietist, ICA, Björn Frantzén, kock samt GenerationPep.

Projektledning: Karolina Janson

Idé, koncept och text: Karolina Janson

Text/redaktör: Lotta Råge

Grafisk form: Eva Hildebrandt och Henrietta Nyvang

Illustrationer: Henrietta Nyvang

Fotograf: Petter Bäcklund

Recept & styling: Victoria Nordström

Omfång: 156 sid

Format: 170x240 mm

Rikt bildmaterial med fotografier och illustrationer

Recept: ca 50 näringsberäknade recept

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Om Barndiabetesfonden
Fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson. Fonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Barndiabetesfonden stödjer forskningen inom typ 1-diabetes och är idag Sveriges största finansiär av forskning om typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer.

För mer info: www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar. Över 900 barn och minst lika många vuxna insjuknar varje år vilket gör sjukdomen till den absolut vanligaste livshotande sjukdom som drabbar barn. Trots modern teknik och allra bästa behandlingar leder typ 1-diabetes alldeles för ofta till dödliga följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Samarbetet med ICA Stiftelsen:

Sedan september 2019 stödjer ICA Stiftelsen Barndiabetesfonden. Genom samarbetet vill ICA Stiftelsen stödja Barndiabetesfondens arbete med att slå hål på myter kring mat och livsstil kopplade till typ 1-diabetes. Under sommaren 2020 slår ICA även hål på myter om typ 1-diabetes på baksidan av ICAs egna mjölkpaket.

Kontakter

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508