Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt fadderprojekt ska hjälpa drabbade och anhöriga till personer med typ 1 diabetes

Varje år insjuknar över 900 barn, och minst lika många vuxna, i typ 1 diabetes - Sveriges absolut vanligaste livshotande obotliga sjukdom som drabbar barn. För de drabbade och deras familjer vänds livet upp och ner över en natt och väldigt många känner sig ensamma och utlämnade. Därför lanserar Barndiabetesfonden nu ett rikstäckande fadderprojekt.

För att ge alla drabbade och anhöriga möjligheten att prata med någon som är i samma situation och för att ingen som är drabbad av typ 1 diabetes ska behöva känna sig ensam, har Barndiabetesfonden tagit initiativ till ett fadderprojekt.

Stress, rädsla, oro, förtvivlan och en känsla av total okunskap är något som väldigt många upplever när deras anhöriga eller de själva insjuknar i typ 1 diabetes. Livet vänds upp och ner över en natt, både för den som blir sjuk men också för deras familjer och anhöriga. Många av dem som insjuknar i typ 1 diabetes känner sig väldigt ensamma och utelämnade.

”Det beror nog mycket på att sjukdomen kan drabba vem som helst när som helst och att den ofta slår ner i familjer som aldrig stött på sjukdomen tidigare. De slängs in i en helt ny värld och saknar ofta någon att prata med som förstår och kan ge stöd.” – Berättar Elin Cederbrant, projektledare för Barndiabetsfondens Fadderprojekt.

Fadderprojektet samlar faddrar runt om i hela Sverige som antingen själva lever med typ 1 diabetes, är förälder till barn med typ 1 diabetes eller annan nära anhörig så som exempelvis syskon eller mor-/farföräldrar. Projektet riktar sig till den som på något sätt är drabbade av typ 1 diabetes, du själv, syskon, kompis, förälder, barn, barnbarn med mera.

Är man intresserad av att komma i kontakt med en fadder eller vill veta mer om fadderprojektet, var vänlig se: https://typ1.barndiabetesfonden.se/fadderprojekt.

Kontaktinformation:

Elin Cederbrant, projektledare Barndiabetesfondens Fadderprojekt

076-18 88 014, fadder@barndiabetesfonden.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Barndiabetesfonden:

Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Fonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

Barndiabetesfonden fokuserar på typ 1 diabetes och är idag Sveriges största finansiär av forskning om typ 1 diabetes. Förutom insamling till forskning så driver man projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade och deras familjer.För mer info, www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1 diabetes ökar i frekvens. Över 900 barn och minst lika många vuxna insjuknar varje år vilket gör sjukdomen till den absolut vanligaste livshotande obotliga sjukdom som drabbar barn. Typ 1 diabetes är en mycket allvarlig sjukdom som förkortar livet hos de drabbade. Enligt den senaste studien som publicerades i augusti 2018 förlorar flickor som insjuknar före 10 års ålder 18 levnadsår. Motsvarande siffra för pojkar är en minskad levnadslängd på 14 år.

Kontakter

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping