Gå direkt till innehåll
Skolan brister i stödet till barn med typ 1 diabetes

Pressmeddelande -

Skolan brister i stödet till barn med typ 1 diabetes

En färsk undersökning gjord av Barndiabetesfonden visar att 74 procent av barn med diabetes typ 1 inte har en dedikerad resurs i skolan. Utan stöd från skolan blir barnet och föräldrarna själva ansvariga för att sköta den livshotande sjukdomen under skoltid. Dessutom menar 65 procent av föräldrarna att skolan inte anpassar barnets schema efter sjukdomen. För ett barn med typ 1 diabetes kan måltid före gymnastik eller prov vara avgörande för prestation och möjlighet att kontrollera sjukdomen.

- Skolan är en stor del av barnens liv och uppväxt. Det är otroligt viktigt att barn som är drabbade av typ 1 diabetes får en skolgång där kunskap- och resursbrist inte blir ett hinder för deras utveckling och trivsel. I grund och botten handlar det om den stora kunskapsbristen om typ 1 diabetes vi ser i samhället och därmed skolan. Tyvärr leder kunskapsbristen om denna svåra sjukdom till att drabbade barn inte prioriteras och ges de resurser de behöver i skolan, säger Åsa Soelberg, Generalsekreterare, Barndiabetesfonden.

Undersökningen, som gäller skolsituationen för barnen, har besvarats av 740 föräldrar till barn med typ 1 diabetes boendes i Sverige. Det största problemet som framkommer i undersökningen gäller barnets stöd i skolan. Utan en dedikerad resurs och anpassad schemaläggning faller ansvaret kring sjukdomen på barnet och föräldrarna. För föräldrarna innebär det ökad stress och oro under deras arbetsdag.

- När vår åttaåriga son insjuknade i typ 1 diabetes tilldelades vi en elevassistent från skolan, som vi skulle dela med andra barn med andra behov. Efter ett par veckor fick jag ett samtal av rektorn som sa vi lade för mycket ansvar på skolan. Vad som glömdes säga var att de faktiskt drog in stödet från elevassistenten, vilket vi insåg efter en tid då sonens blodsockervärden plötsligt blev helt ohållbara att klara en skoldag på. Därefter fick vårt barn sköta sin sjukdom själv, med stöd av oss hemifrån, säger Anci Jensen, förälder.

Tillsynsansvaret för barn under skoltid ligger hos kommunen. Det är alltså kommunens skyldighet att se till att barnet kan fullfölja sin skolplikt på ett tryggt sätt. De flesta lärare har inte möjlighet att åta sig ansvaret för behandlingen av ett barns typ 1 diabetes, därför krävs det ofta att kommunen ser till att det finns en resurs till barnet.

Typ 1 diabetes är Sveriges vanligaste livshotande obotliga sjukdom som drabbar barn. En sjukdom som vänder den drabbades och de anhörigas liv upp och ner när den slår till. I Sverige finns det 8000 barn med typ 1 diabetes. Barndiabetesfondens undersökning tillfrågar föräldrarna till barn mellan åldrarna 6 till 18 år hur det är att leva med typ 1 diabetes i svenska skolor.

Kontaktinformation:

Åsa Soelberg

Generalsekreterare, Barndiabetesfonden

0708508508

Asa.soelberg@barndiabetesfonden.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Barndiabetesfonden:

Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Fonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

Barndiabetesfonden fokuserar på typ 1 diabetes och är idag Sveriges största finansiär av forskning om typ 1 diabetes. Förutom insamling till forskning så driver man projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade och deras familjer. För mer info, www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1 diabetes ökar i frekvens. Över 900 barn och minst lika många vuxna insjuknar varje år vilket gör sjukdomen till den absolut vanligaste livshotande obotliga sjukdom som drabbar barn. Typ 1 diabetes är en mycket allvarlig sjukdom som förkortar livet hos de drabbade. Enligt den senaste studien som publicerades i augusti 2018 förlorar flickor som insjuknar före 10 års ålder 18 levnadsår. Motsvarande siffra för pojkar är en minskad livslängd på 14 år.

Kontakter

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping