Gå direkt till innehåll
 Kenya har invasionen av gräshoppor pågått i flera veckor. Här i distriktet Samburu i Kenya där ett katastrofteam arbetar för att identifiera lokaliseringen av gräshopporna. Foto: Patrick Ngugi AP/SIPA
Kenya har invasionen av gräshoppor pågått i flera veckor. Här i distriktet Samburu i Kenya där ett katastrofteam arbetar för att identifiera lokaliseringen av gräshopporna. Foto: Patrick Ngugi AP/SIPA

Nyhet -

​Gräshoppsinvasionen sprider sig i rasande takt

En svärm med 40 miljoner gräshoppor kan få i sig samma mängd mat som 35 000 människor äter under en dag. En del svärmar är betydligt större än så och nu sprider sig gräshoppsinvasionen till fler länder. Klimatförändringarna gynnar de enorma horderna av skadedjur. Värst drabbat är östra Afrika där skördar ödeläggs och miljontals människor riskerar akut hungersnöd.

– Barn och kvinnor drabbas hårdast i den här typen av katastrofer och vi ser hur miljontals redan utsatta barn riskerar undernäring. När familjer och hela samhällen stressas på det här sättet ökar också risken att barn utsätts för våld och övergrepp, säger Martina Hibell, generalsekreterare för Barnfonden.

Bekämpningsmedel tvingar familjer att flytta­­­­

Gräshopporna är ungefär åtta centimeter långa och de sprider och förökar sig med en enorm hastighet. Bara i Etiopien, Kenya och Somalia har tiotusentals hektar åkrar invaderats och gräshopporna har förstört all skörd. Eftersom majoriteten av familjerna i de drabbade områdena är helt beroende av jordbruk blir följderna katastrofala. Både inkomst och mat går förlorat.

För att stoppa spridningen av gräshopporna besprutas stora områden med bekämpningsmedel. Dessa bekämpningsmedel är inte bara skadliga för gräshoppor utan även för människor och djur. Familjer tvingas därför flytta tillfälligt från sina hem tillsammans med sin boskap. Barnen tas från skolan på obestämd tid. Många familjer väljer också att migrera till områden som inte har drabbats av invasionen, där det finns bete och foder för djuren.

Gräshopporna trivs i ett varmare klimat

Det finns en tydlig koppling mellan klimatförändringarna och gräshoppsinvasionen. FN:s miljöprogram (UNEP) beskriver att 20 av de länder i världen där den globala uppvärmningen märks tydligast ligger i Afrika. De senaste åren har varit varmare än på decennier i många afrikanska länder och studier visar att det finns en koppling mellan varmare klimat och mer skadliga gräshoppssvärmar.

Martina Hibell berättar att det är viktigt för Barnfonden att bidra när katastrofen väl inträffar och samtidigt arbeta långsiktigt med förebyggande insatser:

– Vi ser varje dag i vårt arbete hur klimatförändringar försvårar livet för barn och familjer som redan lever under svåra förhållanden. Barnfonden vill så långt möjligt minimera de negativa effekterna och det gör vi genom att skapa motståndskraftiga samhällen och individer.

Det här gör Barnfonden

FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan (FAO) varnar nu för att det ökade antalet gräshoppor utgör ett extremt hot mot familjer på Afrikas horn. Enligt FAO behövs akutinsatser för motsvarande 700 miljarder kronor för att förhindra den matbrist som riskerar att drabba miljoner människor.

Kenya och Uganda är två av de hårdast drabbade länderna och därför arbetar vi nu med akutinsatser där Barnfonden bland annat delar ut matpaket och vatten till drabbade familjer och foder till deras boskap. Samtidigt fokuserar vi på att bygga upp motståndskraft för framtida svärmar genom bland annat tidiga varningssystem.

En annan del av vårt stöd går till utbildning inom barns rättigheter. När familjers försörjning försvinner ökar samtidigt risken att barn utsätts för våld och exploatering. Fler barn tvingas arbeta istället för att gå i skolan. Genom utbildning höjer vi kunskapen om vilka rättigheter barn har. För alla barn har rätt till trygghet och skydd – även vid katastrofer.

Gräshoppor på en buske i nordöstra Kenya. Ökengräshopporna vi ser här är bland de farligaste skadedjuren som finns i världen på grund av sin snabba förökningstakt, sin förmåga att förflytta sig långa sträckor och att förstöra skördar. Foto: Sven Torfinn FAO.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Karolina Jakstrand

Karolina Jakstrand

Presskontakt Kommunikations- och kampanjansvarig + 46 (0)76 016 80 93
Charlotte Lundqvist

Charlotte Lundqvist

Presskontakt Kommunikatör 0760 – 16 80 93

Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Klimatförändringarna bidrar till torka och översvämningar, vilket direkt påverkar barns möjlighet till att gå i skolan, hälsa, försörjningsmöjligheter och trygghet.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: -Jag är trygg, -Jag är frisk, -Jag är glad, -Jag har en utbildning, -Jag har en röst.

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.

Barnfonden
Box 4100
203 12 Malmö
Sweden