Gå direkt till innehåll
Foto: iStock
Foto: iStock

Pressmeddelande -

5 500 barn ryter ifrån, unik global rapport lyfter barnens röster!

Idag, den 4 september, lanserar Barnfonden och ChildFund Alliance en unik global rapport, Small Voices Big Dreams. 5 500 barn från 15 länder, däribland Sverige, har gett sin bild av våld, utsatthet, hot – och vad som gör dem trygga. Rapporten talar sitt tydliga språk: Bland det viktigaste vuxna kan göra för att stoppa våld mot barn är att lyssna på vad barnen har att säga. Det anser hela 92 procent av barnen mellan 10 och 12 år, i Sverige.

Våld mot barn förekommer över hela världen och korsar landsgränser, kulturer och socioekonomiska grupper. Våldet finns överallt och varje år drabbas vart tredje barn, det vill säga över en miljard barn. I rapporten får barn från hela världen komma till tals och resultaten går att jämföra länder emellan. I årets undersökning har 5 500 barn deltagit.

– Det är alarmerande siffror att nästa vart femte barn i Sverige inte tycker att de skyddas tillräckligt från våld. Alla barn har rätt att känna sig trygga och inget barn är immunt mot våld. Vi ser att siffrorna talar sitt tydliga språk: 92 procent av barnen tycker att bland det viktigaste vuxna kan göra för att stoppa våld mot barn är att lyssna mer på vad de har att säga. Small Voices Big Dreams ger tydliga signaler till vuxenvärlden, vi vuxna måste ta barnens åsikter på allvar, säger Anna Svärd, generalsekreterare för Barnfonden.

9 av 10 barn vill att vuxna gör internet till en tryggare plats

I undersökningen får barnen ange var de känner sig trygga och otrygga. Det handlar om sitt hem, i skolan, på bussar, på internet och utomhus på gator och torg. Undersökningen visar att vart fjärde barn i Sverige aldrig känner sig trygg på internet och i sociala medier. Att vara på nätet anses av barn 10 till 12 år som mer otryggt än att vara i exempelvis skolan,bussen eller på evenemang av olika slag. Endast nio procent av barnen tycker att nätet alltid är en trygg plats, medan 84 procent upplever det helt motsatta – de känner sig aldrig eller nästan aldrig trygga på internet.

– Att så många barn pekar ut internet och sociala medier som en otrygg plats tolkar vi som att hot, kränkningar och näthat är ett stort problem i Sverige. Barnen vill ha vuxnas hjälp att hitta lösningar som bidrar till att göra internet till en säker plats. Det här måste vi ta på allvar, säger Anna Svärd generalsekreterare på Barnfonden.

På frågan vad vuxna kan göra för att stoppa våld mot barn svarar hela 87 procent av barnen att de vill ha de vuxnas hjälp med att med att hitta lösningar för att göra social media och internet till en tryggare plats för barn.

Ainhoa från Spanien är ett av barnen som har deltagit i undersökningen och så här säger hon:
– Vad vuxna framför allt måste göra är att förstå vad barn utsätts för och att försöka förstå hur vi känner.


Svenska nyckeltal från rapporten Small Voices Big Dreams 2019

 • 92 % anser att vuxna borde lyssna på vad barn har att säga. Detta som ett sätt att förebygga våld mot barn.

 • 18 % anser att barn inte skyddas tillräckligt från våld och människor som vill dem illa.
 • 14 % av barnen anser inte att vuxna i Sverige respekterar barns rättigheter tillräckligt.
 • 9 % ser internet och social media som en trygg plats.
 • 24 % ser alltid internet och sociala media som en otrygg plats, medan 60 procent upplever att de ibland känner sig säkra där.
 • 10 % anser att gatan i området där de bor inte är en trygg plats för barn. 62 % av de tillfrågade barnen i Sverige uppgav att endast ibland tycker att gatan är en trygg plats för barn.
 • 87 % anser att vuxna borde hitta lösningar för att göra social media och internet till en tryggare plats för barn


Globala nyckeltal från rapporten Small Voices Big Dreams 2019

 • Vartannat barn i anser att vuxna i deras länder inte lyssnar tillräckligt på deras åsikter i frågor som dem.
 • 9 av 10 barn tycker att det viktigaste vuxna kan göra för att förebygga våld mot barn är att älska barnen mer och att lyssna på vad de har att säga.
 • Mer än 40 % anser inte att barn är tillräckligt skyddade mot våld i det landet de bort i.
 • Enbart 18 % av barnen tycker att politiker agerar för att skydda dem.

Läs rapporten i sin helhet: Small Voices Big Dreams


Om Small Voices Big Dreams
Small Voices Big Dreams är ett initiativ som involverar alla medlemmar i ChildFund Alliance. Vårt mål är att höja barnens röster i frågor som direkt påverkar dem. 2019 års rapport samlar åsikter, och funderingar kring våld mot barn. 5 500 barn (varav 400 barn från Sverige) har deltagit i undersökningen som ligger till grund för rapporten och de kommer från olika geografiska delar av världen, med olika levnadsförhållanden och kulturer. De medverkande länderna är Brasilien, Burkina Faso, Ecuador, Ghana, Honduras, Indien, Kanada, Mexiko, Nicaragua, Nya Zeeland, Sydkorea, Spanien, Sverige, Sydkorea, Thailand och Vietnam. Rapporten lanseras över hela världen den 4 september 2019. 

Ämnen

Kategorier


Barnfonden
Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation som grundades 1991 och som ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance. Barnfonden är politiskt och religiöst obunden och tillsammans med sina samarbetspartners stödjer organisationen cirka 13 miljoner barn och familjer runt om i världen. Allt Barnfondens arbete utgår från barnet i fokus och verksamheten fokuserar på fyra områden som är tätt sammankopplade: utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd.

Om ChildFund Alliance
ChildFund Alliance bildades år 2002 och består av elva barnfokuserade biståndsorganisationer från lika många länder. Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA. Medlemmarna i alliansen är alla självständiga organisationer men har ett tätt samarbete och gemensamma riktlinjer för bland annat fadderverksamhet, insamling och ekonomi.

Kontakter

Karolina Jakstrand

Karolina Jakstrand

Presskontakt Kommunikations- och kampanjansvarig + 46 (0)76 016 80 93
Charlotte Lundqvist

Charlotte Lundqvist

Presskontakt Kommunikatör 0760 – 16 80 93

Relaterat innehåll

Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Klimatförändringarna bidrar till torka och översvämningar, vilket direkt påverkar barns möjlighet till att gå i skolan, hälsa, försörjningsmöjligheter och trygghet.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: -Jag är trygg, -Jag är frisk, -Jag är glad, -Jag har en utbildning, -Jag har en röst.

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.

Barnfonden
Box 4100
203 12 Malmö
Sweden