Gå direkt till innehåll
pojke med familjens get
pojke med familjens get

Pressmeddelande -

Årets julklapp är geten

Pandemin har gjort svenskar mer generösa. Detta syns tydligt hos barnrättsorganisationen Barnfonden, där det mest populära valet i gåvoshopen är geten. Tillsammans med övrig boskap har geten som gåva ökat med 50 procent jämfört med förra året. Men ökningen på gåvor som är kopplade till hälsa är som en direkt följd av den rådande pandemin ännu större. Hela 200 procent jämfört med 2019.

Svenskarnas givande till ideella organisationer har haft en positiv trend under många år och Barnfonden har i år sett att givarna har ökat på sina bidrag och man har värvat fler nya faddrar än som har avslutats, trots att många svenskar fått en försämrad ekonomi.

̶  Viljan att ge har extra stor betydelse i juletider och nu ännu mer med anledning av den pandemi vi befinner oss i. Människors generositet och förmåga att se bortom sin egen situation är en förutsättning för att vi ska kunna stoppa den här pandemin och dess skadeverkningar tillsammans, säger Barnfondens insamlingschef Mikael Sallander Hellman.

Samma trend visade sig i branschorganisationen Giva Sveriges undersökning som släpptes strax innan julveckan, där en av tre svenskar uppger att de önskar sig en julklapp från en ideell organisation, som ger ett värde till någon annan. Och detta är något som Barnfonden ser tydligt i antalet köpta gåvor under hela 2020. . Sammanlagt har gåvorna till Barnfonden genom gåvoshoppen hittills i år ökat med 15 procent jämfört med 2019, och hälsorelaterade gåvor direkt kopplade till pandemin har ökat med hela 200% mot föregående år. 

Och behovet kunde inte vara mer angeläget. Fram till den 15 december har det globalt rapporterats nästan 71 miljoner smittade och 1,6 miljoner dödsfall orsakade av COVID-19. Världsbanken uppskattar att pandemin kommer att driva så många som 115 miljoner ytterligare människor in i extrem fattigdom i år, och skolstängningar påverkar hundratals miljoner barn. Barn som lever i fattigdom är särskilt utsatta och sårbara för våld och övergrepp och Barnfonden arbetar på många olika sätt för att motverka alla former av våld mot barn.

– Tack vare våra generösa barnfaddrar och andra givare har vi möjlighet att vara med och underlätta och skapa lite bättre förutsättningar för tusentals barn och familjer världen över. Pandemin har gjort det tydligare än någonsin att vi lever i en global värld där allting hänger ihop, och som i alla kriser drabbas barnen hårt och det vill folk vara med och verka emot, säger Mikael Sallander Hellman. 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Sallander Hellman
Insamlings- och Marknadschef
0706-99 44 94
mikael.sallander.hellman@barnfonden.se

Helen Iwefors Häggblom
Presskontakt Barnfonden
0708 – 72 19 90
Helen.iwefors-haggblom@barnfonden.se

Ämnen


Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation som grundades 1991 och som ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance. Barnfonden är partipolitiskt och religiöst obunden och tillsammans med sina samarbetspartners stödjer organisationen cirka 13 miljoner barn och runt om i världen. Allt Barnfondens arbete utgår från barnet i fokus och verksamheten fokuserar på fyra områden som är tätt sammankopplade: utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd.

Kontakter

Karolina Jakstrand

Karolina Jakstrand

Presskontakt Kommunikations- och kampanjansvarig + 46 (0)76 016 80 93

Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Klimatförändringarna bidrar till torka och översvämningar, vilket direkt påverkar barns möjlighet till att gå i skolan, hälsa, försörjningsmöjligheter och trygghet.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: -Jag är trygg, -Jag är frisk, -Jag är glad, -Jag har en utbildning, -Jag har en röst.

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.

Barnfonden
Box 4100
203 12 Malmö
Sweden